DECIZIE nr. 131 din 25 februarie 2013 pentru numirea domnului Ilie Botoş în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru procurori nr. 54 din 13 februarie 2013,
În temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ilie Botoş se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 110 din data de 25 februarie 2013