DECIZIE nr. 314 din 3 decembrie 2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor-Viorel Meleşcanu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Având în vedere cererea domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.904 din 2 decembrie 2015,
în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor-Viorel Meleşcanu se eliberează, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 900 din data de 3 decembrie 2015