DECIZIE nr. 226 din 30 mai 2013 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Florin Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere solicitarea domnului Florin Ionel, înregistrată cu nr. 5/3.442 din 27 mai 2013,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b) şi ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data de 1 iunie 2013, raportul de serviciu al domnului Florin Ionel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin acordul părţilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 315 din data de 31 mai 2013