ORDIN nr. 676 din 9 august 2016 pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora în porturile Constanţa şi Tomis
Având în vedere art. 4 alin. (4) şi alin. (27) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă hărţile strategice de zgomot pentru porturile Constanţa şi Tomis aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Se aprobă planurile de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în porturile Constanţa şi Tomis, prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa va asigura implementarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în porturile Constanţa şi Tomis şi va prezenta anual Ministerului Transporturilor un raport cu privire la măsurile întreprinse în acest scop.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

____
*) - Anexele nr. 1 şi 2 nu pot fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive de natură tehnico-redacţională, acestea fiind disponibile în format electronic pe pagina de internet a Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritima" - S.A. Constanţa.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 638 din data de 19 august 2016