ORDIN nr. 149 din 1 octombrie 2015 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016, la un nivel de 17.477.030,807 MWh, defalcat după cum urmează:
a)stoc aferent categoriei de clienţi finali casnici - 7.535.760,006 MWh;
b)stoc aferent categoriei de clienţi finali producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei - 3.198.492,786 MWh;
c)stoc aferent categoriei de clienţi finali noncasnici - 6.742.778,015 MWh.
Art. 2
Se aprobă nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015, inclusiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
(1)Se aprobă stocul de gaze naturale pe care Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. are obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la data de 31 octombrie 2015, inclusiv, la un nivel de 95.000 MWh.
(2)În situaţia utilizării stocului de gaze naturale prevăzut la alin. (1), Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. are obligaţia să îl reconstituie până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice a intervalului cuprins între data de 31 octombrie 2015 şi data care marchează sfârşitul fazei de extracţie din anul 2016, aferentă ciclului de înmagazinare subterană a gazelor naturale 2015-2016. Această operaţiune se realizează pe bază de contracte de achiziţie, având ca obiect cantităţi determinate de gaze naturale, înmagazinate de un titular al licenţei de furnizare care a înmagazinat respectivele cantităţi anterior datei perfectării contractelor de achiziţie.
(3)Până la data de 15 a fiecărei luni calendaristice, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. va transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei documentele justificative privind achiziţia de gaze naturale, în cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, în conformitate cu prevederile alin. (2).
Art. 4
Titularii licenţei de furnizare a gazelor naturale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 110/2015 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iulie 2015.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXĂ: NIVELUL STOCULUI MINIM de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienţilor finali au obligaţia să îl deţină în depozitele de înmagazinare subterană la sfârşitul ciclului de injecţie din anul 2015

Nr. crt.

Furnizori

Stoc minim pentru clienţi casnici

Stoc minim pentru producători de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei

Stoc minim pentru clienţi noncasnici

Total stoc minim furnizor

1

S.C. ALPIQ ROMINDUSTRIES - S.R.L.

0.000

0.000

6,591.121

6,591.121

2

S.C. ALPHA METAL - S.A.

0.000

8,099.497

13,755.161

21,854.657

3

S.C. AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

4,849.639

0.000

929.540

5,779.179

4

S.C. APOPI & BLUMEN - S.R.L.

21.950

0.000

19.306

41.256

5

S.C. ARELCO POWER - S.R.L.

0.000

0.000

84,037.379

84,037.379

6

S.C. ARMAX GAZ - S.A.

0.000

33,003.142

13,008.901

46,012.043

7

S.C. AXPO ENERGY ROMÂNIA - S.A.

0.000

0.000

52,947.235

52,947.235

8

S.C. B.E.R.G. SISTEM GAZ - S.A.

7,279.458

0.000

904.197

8,183.655

9

S.C. CEZ VÂNZARE - S.A.

0.000

0.000

8,029.612

8,029.612

10

S.C. C-GAZ & ENERGY DISTRIBUŢIE - S.R.L.

1,160.831

76,323.492

61,758.451

139,242.773

11

S.C. CIS GAZ - S.A.

33.766

9,812.501

6,309.532

16,155.799

12

S.C. CONEF GAZ - S.R.L.

0.000

0.000

218,600.851

218,600.851

13

S.C. CONGAZ - S.A.

188,628.057

11,417.927

28,049.122

228,095.106

14

S.C. CORDUN GAZ - S.A.

2,695.126

0.000

2,046.357

4,741.482

15

S.C. COSVAN - S.R.L.

0.000

0.000

116.761

116.761

16

S.C. COVI CONSTRUCT 2000 - S.R.L.

43,242.752

0.000

2,655.175

45,897.927

17

S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA - S.R.L.

25,891.728

0.000

2,273.104

28,164.832

18

S.C. CREST ENERGY - S.R.L.

0.000

0.000

98.805

98.805

19

S.C. CYEB - S.R.L.

0.000

0.000

2.663

2.663

20

S.C. DESIGN PROIECT - S.R.L.

1,059.771

0.000

202.000

1,261.771

21

S.C. DISTRIGAZ VEST - S.A.

16,112.334

0.000

9,098.313

25,210.647

22

S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA - S.A.

3,190,536.483

244,027.167

1,077,203.065

4,511,766.715

23

S.C. ENERGY DISTRIBUTION SERVICES - S.R.L.

0.000

0.000

1,274.775

1,274.775

24

S.C. ENERGY GAS PROVIDER - S.R.L.

2,522.693

39,141.384

11,560.135

53,224.212

25

S.C. EURO SEVEN INDUSTRY - S.R.L.

7,686.108

0.000

2,588.729

10,274.837

26

S.C. FIDELIS ENERGY - S.R.L.

0.000

0.000

5,031.328

5,031.328

27

S.C. FORTE GAZ GN - S.R.L.

0.000

0.000

18,589.594

18,589.594

28

S.C. GAZ EST - S.A.

56,652.186

1,766.046

13,804.878

72,223.110

29

S.C. GAZ NORD EST - S.A.

5,800.167

0.000

942.574

6,742.741

30

S.C. GAZ SUD - S.A.

54,692.920

0.000

14,558.480

69,251.401

31

S.C. GAZ VEST - S.A.

29,935.598

0.000

10,065.887

40,001.485

32

S.C. GAZMIR IAŞI - S.R.L.

4,884.437

0.000

3,273.691

8,158.128

33

S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA - S.A.

3,606,517.686

634,905.381

1,559,536.810

5,800,959.877

34

S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.

27,669.977

648.083

5,527.574

33,845.634

35

S.C. GECABUILD - S.R.L.

0.000

0.000

405.211

405.211

36

S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

10,485.883

120.577

20,457.493

31,063.952

37

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY - S.A.

1,916.077

0.000

258.166

2,174.244

38

S.C. INTERAGRO - S.R.L.

0.000

0.000

0.000

0.000

39

S.C. INTERGAZ - EST - S.R.L.

4,022.667

0.000

28,904.278

32,926.944

40

S.C. M.M. DATA - S.R.L.

2,362.635

0.000

498.563

2,861.198

41

S.C. MĂCIN GAZ - S.R.L.

3,043.705

0.000

1.967

3,045.672

42

S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

21,103.359

586.303

8,353.401

30,043.064

43

S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A.

1,607.295

0.000

585.113

2,192.408

44

S.C. MET ROMÂNIA ENERGY TRADE - S.R.L.

0.000

0.000

38,540.767

38,540.767

45

S.C. MIHOC OIL - S.R.L.

2,561.106

0.000

558.905

3,120.011

46

S.C. NEXT ENERGY DISTRIBUTION - S.R.L.

287.811

0.000

17,053.988

17,341.800

47

S.C. NORD GAZ - S.R.L.

9,719.716

15,884.746

8,628.054

34,232.516

48

S.C. NOVA POWER & GAS - S.R.L.

3,124.300

0.000

10,907.777

14,032.078

49

S.C. OLIGOPOL - S.R.L.

923.645

0.000

682.333

1,605.978

50

S.C. OMV PETROM GAS - S.R.L.

0.000

292,840.866

2,159,492.072

2,452,332.938

51

S.C. OTTO GAZ - S.R.L.

26,382.293

0.000

3,975.021

30,357.314

52

S.C. PADO GROUP INFRASTRUCTURES - S.R.L.

717.233

0.000

265.161

982.394

53

S.C. PREMIER ENERGY - S.R.L.

62,260.357

0.000

19,773.505

82,033.863

54

S.C. PRISMA SERV COMPANY - S.R.L.

1,258.325

0.000

1,893.751

3,152.075

55

S.C. PROGAZ P&D - S.A.

10,481.533

0.000

427.623

10,909.156

56

S.N.G.N. ROMGAZ - S.A.

359.597

1,825,097.363

1,086,370.320

2,911,827.280

57

S.C. SAFI-STAR - S.R.L.

6.287

0.000

2,776.941

2,783.228

58

S.C. SALGAZ - S.A.

6,579.564

0.000

1,724.944

8,304.508

59

S.C. TEHNOLOGICA RADION - S.R.L.

1,363.081

0.000

1,524.405

2,887.486

60

S.C. TETAROM - S.A.

0.000

0.000

297.125

297.125

61

S.C. TIMGAZ - S.A.

3,643.124

0.000

1,050.680

4,693.803

62

S.C. TINMAR - IND - S.A.

0.000

0.000

53,440.597

53,440.597

63

S.C. TRANSENERGO COM - S.A.

0.000

0.000

36.315

36.315

64

S.C. TULCEA GAZ - S.A.

16,175.793

0.000

4,887.475

21,063.268

65

S.C. VEGA' 93 - S.R.L.

3,112.065

0.000

266.970

3,379.035

66

S.C. WIEE ROMANIA - S.R.L.

0.000

0.000

25,472.081

25,472.081

67

S.C. WIROM GAS - S.A.

64,388.888

4,818.313

7,875.906

77,083.107

 

TOTAL

7,535,760.006

3,198,492.786

6,742,778.015

17,477,030.807

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 739 din data de 2 octombrie 2015