DECRET nr. 483 din 30 iunie 2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,
în semn de recunoaştere a contribuţiei fundamentale la edificarea conceptelor strategice care au susţinut construcţia militară naţională şi transformarea profundă a Armatei României,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria F "Promovarea culturii", revistei "Gândirea Militară Româneascăn.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 488 din data de 1 iulie 2014