HOTĂRÂRE nr. 91 din 10 februarie 2015 privind aprobarea stemei comunei Şieu-Odorhei, judeţul Bistriţa-Năsăud
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Şieu-Odorhei, judeţul Bistriţa-Năsăud, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Şieu-Odorhei, judeţul Bistriţa-Năsăud
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Şieu-Odorhei, judeţul Bistriţa-Năsăud
1.Descrierea stemei
Stema comunei Şieu-Odorhei, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat şi tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un mănunchi cu 7 spice de aur.
În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află un cap de bovină de argint, văzut din faţă.
În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o amforă de argint.
În partea inferioară, în stânga, în câmp roşu, se află un stejar dezrădăcinat, de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
2.Semnificaţiile elementelor însumate
Mănunchiul de spice face referire la una din ocupaţiile principale ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Brâul undat reprezintă râul Şieu, care străbate localitatea.
Amfora face referire la descoperirile arheologice de pe teritoriul localităţii.
Capul de bovină simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
Stejarul reprezintă bogăţia silvică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 141 din data de 25 februarie 2015