ORDIN nr. 440 din 28 iulie 2016 pentru aprobarea Listei unităţilor sanitare cu paturi, acreditate în data de 20 iulie 2016
Având în vedere:
- Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 1.726/C.V. din data de 28 iulie 2016;
- prevederile art. 173 alin. (2) şi (3), art. 174 alin. (2) şi art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 lit. e), art. 9 lit. b) şi art. 16 lit. n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate;
- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 85/2016 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente primului ciclu de acreditare şi a modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi,
în temeiul art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 629/2015,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Lista unităţilor sanitare cu paturi acreditate în data de 20 iulie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Sorin Ungureanu

ANEXĂ: LISTA unităţilor sanitare cu paturi, acreditate în data de 20 iulie 2016

Nr. crt.

Denumirea unităţii sanitare cu paturi

Sediul

Codul de înregistrare fiscală

Raportul de acreditare

Ordinul de acreditare

Categoria de acreditare

Perioada de acreditare

0

1

2

3

4

5

6

7

1

SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU" BĂLĂCEANCA

Şos. Gării nr. 56, comuna Cernica, satul Bălăceanca, judeţul Ilfov

4364519

1.650/CV/20.07.2016

391/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

2

SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET

Str. 9 Mai nr. 6, Siret, judeţul Suceava

4440969

1.651/CV/20.07.2016

392/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

3

SPITALUL MUNICIPAL "COSTACHE NICOLESCU"

Str. Dr. Bagdasar nr. 2, Drăgăşani, judeţul Vâlcea

2574042

1.652/CV/20.07.2016

393/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

4

SPITALUL ORĂŞENESC GĂEŞTI

Str. 13 Decembrie nr. 170, Găeşti, judeţul Dâmboviţa

4279766

1.653/CV/20.07.2016

394/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

5

SPITALUL ORĂŞENESC "DR. VALER RUSSU"LUDUŞ

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 20, Luduş, judeţul Mureş

4323543

1.654/CV/20.07.2016

395/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

6

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VASLUI

Str. Ştefan cel Mare nr. 233, Vaslui, judeţul Vaslui

3551942

1.655/CV/20.07.2016

396/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

7

SPITALUL MUNICIPAL LUPENI

Str. Pădurarilor nr. 2, Lupeni, judeţul Hunedoara

4375054

1.656/CV/20.07.2016

397/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

8

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU

Comuna Vânătorii Mici, satul Izvoru, judeţul Giurgiu

4352638

1.657/CV/20.07.2016

398/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

9

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ "PROF. DR. DAN THEODORESCU" - Spital de specialitate şi ambulatoriu de specialitate

Calea Plevnei nr. 17-21, sectorul 1, Bucureşti

4267265

1.688/CV/20.07.2016

399/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

10

ASOCIAŢIA MEDICAL-CREŞTINĂ LUKAS CENTRUL MEDICAL DE RECUPERARE ŞI ÎNGRIJIRI PALIATIVE LASLEA

Str. Principală nr. 10-11, Laslea, judeţul Sibiu

4269410

1.689/CV/20.07.2016

400/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

11

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII "SFÂNTA MARIA" IAŞI - Unitate sanitară cu paturi

Str. Vasile Lupu nr. 62, Iaşi, judeţul Iaşi

4701339

1.661/CV/20.07.2016

401/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

12

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA

Str. Rozelor nr. 2, Mangalia, judeţul Constanţa

4515441

1.659/CV/20.07.2016

402/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

13

CENTRUL MEDICAL SFÂNTUL NICOLAE S.R.L. - Spital recuperare medicină fizică şi balneologie

Str. Caporal Dogaru nr. 4 bis, Piteşti, judeţul Argeş

23266070

1.660/CV/20.07.2016

403/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

14

SPITALUL ORĂŞENESC "AŞEZĂMINTELE BRÂNCOVENEŞTI" DĂBULENI

Str. Unirii nr. 1, Dăbuleni, judeţul Dolj

5764980

1.663/CV/20.07.2016

404/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

15

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI

Str. Ştiinţei nr. 117, Galaţi, judeţul Galaţi

4068718

1.666/CV/20.07.2016

405/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

16

PENITENCIARUL-SPITAL BUCUREŞTI - JILAVA

Str. Sabarului nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov

4266146

1.672/CV/20.07.2016

406/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

17

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ

Str. Cloşca nr. 2, Mediaş, judeţul Sibiu

4751469

1.670/CV/20.07.2016

407/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

18

SPITALUL ORĂŞENESC TÂRGU LĂPUŞ

Str. Tineretului nr. 9-11, Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş

3695247

1.667/CV/20.07.2016

408/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

19

SPITALUL MUNICIPAL "ANGHEL SALIGNY"

Str. Călăraşi nr. 549, Feteşti, judeţul Ialomiţa

4365220

1.684/CV/20.07.2016

409/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

20

SPITALUL MUNICIPAL "Dr. EUGEN NICOARĂ" REGHIN

Str. Spitalului nr. 20, Reghin, judeţul Mureş

1235218

1.682/CV/20.07.2016

410/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

21

CENTRUL DE SĂNĂTATE RATB - Spital de adulţi şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Str. Dr. Grozovici nr. 6, sectorul 2, Bucureşti

1589886

1.678/CV/20.07.2016

411/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

22

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA

Str. Tabaci nr. 1, Craiova, judeţul Dolj

5002142

1.673/CV/20.07.2016

412/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

23

SPITALUL ORĂŞENESC "SFÂNTA FILOFTEIA" - Unitate sanitară cu paturi

Str. Spitalului nr. 21, Mizil, judeţul Prahova

2844561

1.677/CV/20.07.2016

413/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

24

SPITALUL CLINIC DE URGENŢE OFTALMOLOGICE - Spital de specialitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Str. Piaţa Al. Lahovari nr. 1, sectorul 1, Bucureşti

4505421

1.675/CV/20.07.2016

414/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

25

SPITALUL MUNICIPAL CU AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE CÂMPULUNG

Str. Dr. Costea nr. 8, Câmpulung, judeţul Argeş

4756466

1.679/CV/20.07.2016

415/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

26

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI - Unitate sanitară cu paturi

Str. Dr. I. Cihac nr. 30, Iaşi, judeţul Iaşi

4541262

1.694/CV/20.07.2016

416/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

27

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ ELIAS

Bd. Mărăşti nr. 17, sectorul 1, Bucureşti

4192537

1.693/CV/20.07.2016

417/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

28

SANATORIUL DE BALNEOFIZIOTERAPIE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ "DR. DIMITRIE CANTEMIR" BĂLŢĂTEŞTI - U.M. 02275

Bălţăteşti, judeţul Neamţ

6247787

1.691/CV/20.07.2016

418/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

29

SPITALUL CLINIC "PROF. DR. TH. BURGHELE" - Spital de specialitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Şos. Panduri nr. 20, sectorul 5, Bucureşti

4283538

1.687/CV/20.07.2016

419/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

30

SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON"

Calea Călăraşilor nr. 59, Brăila, judeţul Brăila

14984313

1.658/CV/20.07.2016

420/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

31

SPITALUL ORĂŞENESC FĂGET

Str. Spitalului nr. 4, Făget, judeţul Timiş

4663456

1.664/CV/20.07.2016

421/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

32

SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII

Str. Avram Iancu nr. 33, Câmpia Turzii, judeţul Cluj

4288268

1.662/CV/20.07.2016

422/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

33

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREŞTI

Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 44, Floreşti, judeţul Prahova

16616504

1.665/CV/20.07.2016

423/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

34

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA

Str. Crişan nr. 9-11, Slatina, judeţul Olt

4394927

1.671/CV/20.07.2016

424/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

35

SPITALUL DE PSIHIATRIE ŞI PENTRU MĂSURI DE SIGURANŢĂ ŞTEI

Str. Zorilor nr. 26, Ştei, judeţul Bihor

5021730

1.669/CV/20.07.2016

425/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

36

SPITALUL OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE PLOIEŞTI

Str. Mihai Bravu nr. 116, Ploieşti, judeţul Prahova

2844260

1.668/CV/20.07.2016

426/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

37

SPITALUL DE URGENŢĂ PETROŞANI

Str. Aviatorilor nr. 30A, Petroşani, judeţul Hunedoara

4374873

1.685/CV/20.07.2016

427/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

38

TINOS CLINIC S.R.L. - Spital privat

Aleea Barajul Dunării nr. 10C, sectorul 3, Bucureşti

18487139

1.683/CV/20.07.2016

428/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

39

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA - Maternitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Bd. Ion Mihalache nr. 11-13, sectorul 1, Bucureşti

4532388

1.681/CV/20.07.2016

429/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

40

SPITALUL MUNICIPAL URZICENI

Str. Teilor nr. 3, Urziceni, judeţul Ialomiţa

4364969

1.674/CV/20.07.2016

430/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

41

CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE "DR. ION STOIA" - Spital de specialitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Str. Thomas Masaryk nr. 5, sectorul 2, Bucureşti

4265990

1.676/CV/20.07.2016

431/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

42

INSTITUTUL NAŢIONAL DE NEUROLOGIE ŞI BOLI NEUROVASCULARE - Spital de specialitate

Şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4, Bucureşti

7548010

1.680/CV/20.07.2016

432/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

43

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" - Spital clinic de specialitate şi ambulatoriu integrat cu cabinete de specialitate

Calea Griviţei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

4382469

1.695/CV/20.07.2016

433/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

44

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROŞIORII DE VEDE

Str. Aviaţiei nr. 1, Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman

4568250

1.686/CV/20.07.2016

434/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

45

POLIMED - S.R.L. - Spital şi Policlinică

Podu Turcului, judeţul Bacău

15752761

1.692/CV/20.07.2016

435/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

46

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IAŞI - Unitate sanitară cu paturi

Şos. Bucium nr. 36, Iaşi, judeţul Iaşi

4541165

1.690/CV/20.07.2016

436/20.07.2016

acreditat

20.07.2016-19.07.2021

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 595 din data de 4 august 2016