ORDIN nr. M.2 din 13 ianuarie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în Armata României
În baza prevederilor art. 10 alin. (3) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar,
având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 25 şi 27 din Legea nr. 195/2000.
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Regulamentul privind asistenţa religioasă în Armata României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2000*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a asistenţei religioase în armată.
*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 43 din data de 20 ianuarie 2014