HOTĂRÂRE nr. 906 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova" la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I "Bunuri imobile", capitolul I "Drumuri judeţene" şi capitolul II "Instituţii publice de interes judeţean", literele A, C, D şi E se modifică şi se înlocuiesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

ANEXĂ: Modificări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

CAPITOLUL I

Drumuri judeţene

Nr. crt.

Codul de clasifica re

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.2

DJ 100 B

Potigrafu (DN 1) - Balta Doamnei - Lacu Turcului - Gherghiţa - Drăgăneşti - Bărăitaru - Fulga (DJ 100 C)

Km 0 + 000,00 - km 36 + 647,00

Potigrafu (DN 1) - Fulga (DJ 100 C)

L = 36,647 km

Îmbrăcăminte asfaltică

Poduri: 4 buc.

Podeţe:

- tubulare = 40 buc.

- dalate = 5 buc.

2000

231.767.666

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

2

1.3.7.2

DJ 100 C

Sălciile (DJ 102 D) - Fulga de Jos - Fulga de Sus - Mizil (DJ 102 D)

Km 0 + 000,00 - km 18 + 670,00

Sălciile (DJ 102 D) - Mizil (DJ 102 D)

L = 18,670 km

Îmbrăcăminte asfaltică

Poduri: 1 buc.

Podeţe - tubulare = 3 buc.

- dalate = 4 buc. - ovoidale = 1 buc.

2000

113.608.522,50

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

3

1.3.7.2

DJ 100 D

Plopeni (DJ 102) - Cocorăştii Mislii - Bordeni - Mislea - Urleta - Băneşti (DN 1)

Km 0 + 000,00 - km 20 + 675,00

Plopeni (DJ 102) - Băneşti (DN 1)

L = 20,675 km

Îmbrăcăminte asfaltică

Poduri: 10 buc.

Podeţe:

- tubulare = 15 buc.

- dalate = 5 buc.

2000

133.063.390

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

4

1.3.7.2

DJ 100 E

Băicoi (DJ 100 F) - Tufeni - Mislea - Telega - Câmpina - Poiana Câmpina - Proviţa de Jos - Proviţa de Sus - Adunaţi (DJ 710)

Km 0 + 000,00 - km 34 + 900,00

Băicoi (DJ 100 F) - Adunaţi (DJ 710)

L = 34,900 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminte asfaltică, împietruire

Poduri: 14 buc.

Podeţe:

- tubulare = 38 buc.

- dalate = 8 buc.

2000

248.519.203,18

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

5

1.3.7.2

DJ 100 F

Băicoi (DN 1) - Ţintea - Găgeni (DJ 102)

Km 0 + 000,00 - km 10 + 000,00

Băicoi (DN 1) - Găgeni (DJ 102)

L = 10,000 km

Asfalt tip beton

Poduri: 1 buc.

Podeţe:

- tubulare = 2 buc.

- dalate = 9 buc.

2000

63.185.850

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

6

1.3.7.2

DJ 100 G

Poiana Vărbilău (DJ 102) - Pădurea Cazacu - Gura Vitioarei (DN 1 A)

Km 0 + 000,00 - km 5 + 204,00

Poiana Vărbilău (DJ 102) - Gura Vitioarei (DN 1 A)

L = 5,204 km

Asfalt tip beton

Poduri: 1 buc.

Podeţe:

- tubulare = 6 buc.

- dalate = 1 buc.

2000

33.774.742,50

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

7

1.3.7.2

DJ 100 H

Mizil (DN 1 B) - Gura Vadului - Jugureni - limită judeţul Buzău

Km 0 + 000,00 - km 19 + 840,00

Mizil (DN 1 B) - limită judeţul Buzău

L = 19,840 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminte asfaltică,

împietruire

Poduri: 3 buc.

Podeţe:

- tubulare= 17 buc.

- dalate = 1 buc.

2000

120.238.294,56

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

8

1.3.7.2

DJ 100 L

Halta C.F. Măgurele Sud (DN 1 A) - Meri - Mehedinţa - Valea Cucului - Jercălăi (DJ 102 E)

Km 0 + 000,00 - km 22 + 870,00

Halta C.F. Măgurele Sud (DN 1 A) - Jercălăi (DJ 102 E)

L = 22,870 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 4 buc.

Podeţe:

- tubulare = 5 buc.

2000

143.386.984,23

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

9

1.3.7.2

DJ 100 M

Podenii Noi (DJ 102 M) - Matiţa - Şoimari - Surani - Că rbuneşti - Târleşti (DJ 102 B)

Km 0 + 000,00 - km 21 + 763,00

Podenii Noi (DJ 102 M) - Târleşti (DJ 102 B)

L = 21,763 km

Beton ciment, pavaj, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 5 buc.

Podeţe:

- tubulare = 55 buc.

- dalate = 11 buc.

- ovoidale = 3 buc.

2000

156.660.621,85

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

10

1.3.7.2

DJ 100 N

Slănic (DJ 102) - Teişani - Drajna (DJ 230)

Km 0 + 000,00 - km 13 + 104,00

Slănic (DJ 102) - Drajna (DJ 230)

L = 13,104 km

Asfalt tip beton, beton de ciment, pavaj, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 2 buc.

Podeţe:

- tubulare = 11 buc.

- dalate = 1 buc.

2000

87.585.886,15

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

11

1.3.7.2

DJ 101 A

Limită judeţul Ilfov - Poienarii Burchii - Şirna - Colţu de Jos - Cheşnoiu - Cocorăştii Colţ - Perşunari - Măneşti - Zalhana - Brătăşanca (DN 72)

Km 18 + 600,00 - m 45 + 470,00

Limită judeţul Ilfov - Brătăşanca (DN 72)

L = 26,870 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 2 buc.

Podeţe:

- tubulare = 8 buc.

- dalate = 4 buc.

2000

163.424.690,95

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

12

1.3.7.2

DJ 101 D

Centru Ploieşti - Râfov - Moara Domnească - Buda - Palanca - Fânari - Olari - Olarii Vechi - DJ 100 B

Km 0 + 000,00 - km 28 + 050,00

Centru Ploieşti - DJ 100 B

L = 28,050 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 6 buc.

Podeţe:

- tubulare = 7 buc.

- dalate = 12 buc.

2000

226.038.915,67

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

13

1.3.7.2

DJ 101 E

Poienarii Burchii (DJ 101 A) - Cărbunari - Pioreşti - Poienarii Noi - Poienarii Apostoli - Gorgota - Potigrafu (DN 1)

Km 0 + 000,00 - km 11 + 450,00

Poienarii Burchii (DJ 101 A) - Potigrafu (DN 1)

L = 11,450 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Podeţe:

- tubulare = 6 buc.

- dalate = 1 buc.

2000

68.936.850

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

14

1.3.7.2

DJ 101 F

Valea Călugărească (DN 1 B) - Dârvari - Coşlegi - Dumbrava - Ciupelniţa - Cornu de Sus - Cornu de Jos - Drăgăneşti (DJ 101 E)

Km 0 + 000,00 - km 21 + 650,00

Valea Călugărească (DN 1 B) - Drăgăneşti (DJ 101 E)

L = 21,650 km

Pavaj, îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 3 buc.

Podeţe:

- tubulare = 3 buc.

- dalate = 6 buc.

- ovoidale = 1 buc.

2000

133.836.836

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

15

1.3.7.2

DJ 101 G

Tătărani (DJ 101 D) - Brazi - Brazii de Jos - Tinosu - Şirna - Hăbud - limită judeţul Dâmboviţa

Km 0 + 000,00 - km 24 + 347

Tătărani (DJ 101 D) - limită judeţul Dâmboviţa

L = 23,884 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 4 buc.

Podeţe:

- tubulare = 14 buc.

- dalate = 5 buc.

2000

177.547.868,09

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

16

1.3.7.2

DJ 101 I

Centru Ploieşti - Buda - Nedelea - Filipeştii de Târg - Minieri - Diţeşti (DJ 720)

Km 0 + 000,00 - km 23 + 680,00 DJ 101 P

Centru Ploieşti - Diţeşti (DJ 720)

L = 23,680 km

Asfalt tip beton, beton de ciment, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 3 buc.

Podeţe:

- tubulare = 2 buc.

2000

150.982.795,27

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

17

1.3.7.2

Brătăşanca (DN 72) - Filipeştii de Târg - Călineşti - Novăceşti - Lunca Prahovei - Cocorăştii Caplii - Bobolia - Pietrişu - Poiana Câmpina - Podu Vadului (DJ 101 R)

Km 0 + 000,00 - km

28 + 335,00

Brătăşanca (DN 72) - Podu Vadului (DJ 101 R)

L = 28,335 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice

Podeţe:

- tubulare = 11 buc.

- dalate = 4 buc.

- ovoidale = 4 buc.

2000

172.398.148

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

18

1.3.7.2

DJ 101 R

Câmpina (DJ 102 I) - Podu Vadului - Breaza - Breaza de Sus - Gura Beliei - Comarnic (DN 1)

Km 0 + 000,00 - km 17 + 835,00

Câmpina (DJ 102 I) - Comarnic (DN 1)

L = 17,835 km

Asfalt tip beton, pavaj

Poduri: 10 buc.

Podeţe:

- tubulare = 4 buc.

- dalate = 3 buc.

- ovoidale = 2 buc.

2000

138.937.469,43

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

19

1.3.7.2

DJ 101 S

Comarnic (DN 1) - Secăria - Valea Doftanei (DJ 102 I)

Km 0 + 000,00 - km

13 + 500,00

Comarnic (DN 1) - Valea Doftanei (DJ 102 I)

L = 13,500 km

Beton ciment, pavaj, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 1 buc.

Podeţe - tubulare = 5 buc.

2000

90.530.388,27

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

20

1.3.7.2

DJ 101 T

Valea Doftanei (DJ 102 I) - Bertea - Aluniş - Vărbilău (DJ 102 G)

Km 0 + 000,00 - km 28 + 354,00

Valea Doftanei (DJ 102 I) - Vărbilău (DJ 102 G)

L = 28,354 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire, pământ

Poduri: 11 buc.

Podeţe:

- tubulare = 27 buc.

- dalate = 6 buc.

- ovoidale = 1 buc.

2000

184.784.672,78

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

21

1.3.7.2

DJ 102

Centru Ploieşti - Păuleşti - Găgeni - Plopeni - Găvănel - Coţofeneşti - Vă rbilău - Slănic - Groşani - Schiuleşti - Homorâciu (DN 1 A)

Km 0 + 000,00 - km 51 + 647,00

Centru Ploieşti - Homorâciu (DN 1 A)

L = 51,647 km

Asfalt tip beton, beton ciment, îmbrăcăminţi asfaltice, pământ

Poduri: 9 buc.

Podeţe:

- tubulare = 11 buc.

- dalate = 12 buc.

- ovoidale = 23 buc.

2000

351.956.949

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

22

1.3.7.2

DJ 102 B

Vălenii de Munte (DN 1 A) - Drajna de Jos - Ogretin - Nucşoara de Jos - Poseştii Ungureni - Poseştii Pământeni - Bodeşti - Târleşti - limită judeţul Buzău

Km 0 + 000,00 - km 23 + 200,00

Vălenii de Munte (DN 1 A) - limită judeţul Buzău

L = 23,200 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 12 buc.

Podeţe:

- tubulare = 45 buc.

- dalate = 4 buc.

- ovoidale = 2 buc.

2000

179.140.087,54

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

23

1.3.7.2

DJ 102 C

Albeşti Paleologu (DN 1 B) - Urlaţi - Plavia - Iordăcheanu - Gornet Cricov - Valea Cricovului - Apostolache - Mârlogea - Tisa - Sângeru - limită judeţul Buzău

Km 0 + 000,00 - km 33 + 832,00

Albeşti Paleologu (DN 1 B) - limită judeţul Buzău

L = 33,832 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 18 buc.

Podeţe:

- tubulare = 54 buc.

- dalate = 12 buc.

- ovoidale= 5 buc.

2000

244.752.818,40

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

24

1.3.7.2

DJ 102 D

Sălciile (DN 1 D) - Boldeşti Grădiştea - Baba Ana - Mizil (DN 1 B)

Km 0 + 000,00 - km 31 + 960,00

Sălciile (DN 1 D) - Mizil (DN 1 B)

L = 31,960 km

Pavaj, îmbrăcăminte asfaltică

Poduri: 2 buc.

Podeţe:

- tubulare = 7 buc.

- dalate = 4 buc.

2000

195.194.130

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

25

1.3.7.2

DJ 102 E

Centru Ploieşti - Bucov - Plopu - Nisipoasa - Vărbila - Jercălăi - Urlaţi (DJ 102 C)

Km 0 + 000,00 - km 21 + 400,00

Centru Ploieşti - Urlaţi (DJ 102 C)

L = 21,400 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 8 buc.

Podeţe:

- tubulare = 13 buc.

- dalate = 15 buc.

2000

137.018.850

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

26

1.3.7.2

DJ 102 H

Mizil (DN 1 B) - Satu Nou - limită judeţul Buzău

Km 0 + 000,00 - km 10 + 800,00

Mizil (DN 1 B) - limită judeţul Buzău

L = 10,800 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Podeţe tubulare = 2 buc.

2000

65.384.400

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

27

1.3.7.2

DJ 102 I

Câmpina (DN 1) - Lunca Mare - Teşila - Trăisteni - limită judeţul Braşov

Km 0 + 000,00 - km 49 + 910,00

Câmpina (DN 1) - limită judeţul Braşov

L = 49,910 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 28 buc.

Podeţe:

- tubulare = 71 buc.

- dalate = 19 buc.

- ovoidale = 8 buc.

2000

328.162.922,50

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

28

1.3.7.2

DJ 102 K

Urlaţi (DJ 102 C) - Cherba - Ceptura de Jos - Fântânele - Ungureni - Mizil (DN 1 B)

Km 0 + 000,00 - km 22 + 012,00

Urlaţi (DJ 102 C) - Mizil (DN 1 B)

L = 22,012 km

Îmbrăcăminte asfaltică

Poduri: 7 buc.

Podeţe:

- tubulare = 12 buc.

- dalate = 6 buc.

2000

136.740.785,00

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

29

1.3.7.2

DJ 102 L

Nucşoara (DJ 102 B) - Valea Screzii - Starchiojd - limită judeţul Buzău

Km 0 + 000,00 - km 9 + 904,00

Nucşoara (DJ 102 B) - limită judeţul Buzău

L = 9,904 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 3 buc.

Podeţe:

- tubulare = 18 buc.

- dalate = 1 buc.

2000

62.467.012

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

30

1.3.7.2

DJ 102 M

Bălţeşti (DJ 100 L) - Valea Dulce - Popeşti - Apostolache (DJ 102 C)

Km 0 + 000,00 - km 13 + 265,00

Bălţeşti (DJ 100 L) - Apostolache (DJ 102 C)

L = 13,265 km

Asfalt tip beton, pavaj, îmbrăcăminte asfaltică, împietruire

Poduri: 4 buc.

Podeţe:

- tubulare = 18 buc.

- dalate = 4 buc.

- ovoidale= 7 buc.

2000

100.689.551,43

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

31

1.3.7.2

DJ 102 N

Ţărculeşti (DJ 102 C) - Rotari - Ceptura de Sus - Ceptura de Jos - Inoteşti - Colceag - Parepa Ruşani - DN 1 D

Km 0 + 000,00 - km 26 + 200,00

Ţărculeşti (DJ 102 C) - DN 1 D

L = 26,200 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 7 buc.

Podeţe:

- tubulare = 31 buc.

- dalate = 2 buc.

- ovoidale =1 buc.

2000

166.828.970,44

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

32

1.3.7.2

DJ 102 R

Priseaca (DJ 102 C) - Dobrota - Tătaru - Călugăreni - Gura Vadului (DJ 100 H)

Km 0 + 000,00 - km 21 + 069,00

Priseaca (DJ 102 C) - Gura Vadului (DJ 100 H)

L = 21,069 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 4 buc.

Podeţe:

- tubulare = 5 buc.

2000

128.633.330,50

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

33

1.3.7.2

DJ 103 S

Măgula (DJ 146) - Colceag (DJ 102 N)

Km 0 + 000,00 - km 5 + 500,00

Măgula (DJ 146) - Colceag (DJ 102 N)

L = 5,500 km

Împietruire, pământ

Poduri: 1 buc.

2000

32.438.590,00

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

34

1.3.7.2

DJ 104 N

Limită judeţul Buzău - Jugureni (DJ 102 D)

Km 2 + 000,00 - km 4 + 500,00

Limită judeţul Buzău - Jugureni (DJ 102 D)

L = 2,500 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Podeţe dalate = 1 buc.

2000

14.447.000

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

35

1.3.7.2

DJ 104 P

Ploieşti (DN 1) - Negoieşti (DJ 140)

Km 0 + 000,00 - km 3 + 463,00

Ploieşti (DN 1) - Negoieşti (DJ 140)

L = 3,463 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Podeţe dalate = 2 buc.

2000

21.367.450

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

36

1.3.7.2

DJ 129

Ploieşti - Strejnic - Târgşoru Vechi - Măneşti (DJ 101 A)

Km 0 + 000,00 - km 17 + 061,00

Ploieşti - Măneşti (DJ 101 A)

L = 17,061 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire, pământ

Podeţe:

- tubulare = 2 buc.

- dalate = 1 buc.

2000

99.911.570

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

37

1.3.7.2

DJ 130 A

Poienarii Apostoli (DJ 101 E) - Crivina - Tinosu (DJ 101 G)

Km 0 + 000,00 - km 6 + 734,00

Poienarii Apostoli (DJ 101 E) - Tinosu (DJ 101 G)

L = 6,734 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 1 buc.

Podeţe:

- tubulare = 3 buc.

- ovoidale = 1 buc.

2000

42.100.269,71

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

38

1.3.7.2

DJ 139

Centru Ploieşti - Centură Est - Berceni - Goga - Râfov - Pietroşani - DN1

Km 0 + 000,00 - km 24 + 091,00

Centru Ploieşti - DN 1

L = 24,091 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, asfalt tip beton

Poduri: 7 buc.

Podeţe - tubulare = 3 buc.

2000

162.605.237,50

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

39

1.3.7.2

DJ 140

DN 1 - Brazi - Popeşti - Negoeşti - Strejnic - Târgşoru Nou - Stoieneşti (DN 72)

Km 0 + 000,00 - km 24 + 258,00

DN 1 - Stoieneşti (DN 72)

L = 24,258 km

Asfalt tip beton, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 1 buc.

Podeţe - tubulare = 3 buc.

2000

144.786.805

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

40

1.3.7.2

DJ 144

Stoieneşti (DN 72) - Ariceştii Rahtivani - Floreşti (DJ 720)

Km 0 + 000,00 - km 12 + 774,00

Stoieneşti (DN 72) - Floreşti (DJ 720)

L = 12,774 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 1 buc.

Podeţe: dalate = 1 buc.

2000

76.341.320

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

41

1.3.7.2

DJ 145

Călineşti (DJ 101 P) - Măgureni

Km 0 + 000,00 - km 5 + 870,00

Călineşti (DJ 101 P) - Măgureni

L = 5,870 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

2000

35.638.190

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

42

1.3.7.2

DJ 146

Loloiasca (DN 1 B) - Tomşani - Magula - DN 1 D

Km 0 + 000,00 - km 6 + 200,00

Loloiasca (DN 1 B) - DN 1 D

L = 6,200 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 2 buc.

Podeţe:

- tubulare = 3 buc.

- dalate = 2 buc.

2000

37.378.000

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

43

1.3.7.2

DJ 147

Drăgăneşti (DJ 100 B) - Hătcărău - Gherghiţa (DJ 100 B)

Km 0 + 000,00 - km 10 + 128,00

Drăgăneşti (DJ 100 B) - Gherghiţa (DJ 100 B)

L = 10,128 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 1 buc.

2000

62.270.910

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

44

1.3.7.2

DJ 148

Ciorani (DN 1 D) - Gară Ciorani - Unitatea Militară

Km 0 + 000,00 - km 6 + 700,00

Ciorani (DN 1 D) - Gară Ciorani

L = 6,700 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: - 1 buc.

Podeţe tubulare = 4 buc.

2000

43.695.075

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

45

1.3.7.2

DJ 149

Fântânele (DJ 102 K) - Conduratu - Baba Ana (DJ 102 D)

Km 0 + 000,00 - km 8 + 000,00

Fântânele (DJ 102 K) - Baba Ana (DJ 102 D)

L = 8,000 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

2000

47.133.080

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

46

1.3.7.2

DJ 155

DN 1 - Păuleşti (DJ 102)

Km 0 + 000,00 - km 4 + 000,00

DN 1 - Păuleşti (DJ 102)

L = 4,000 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 1 buc.

2000

25.650.975

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

47

1.3.7.2

DJ 156

Ploieşti - Gara Crângul lui Bot - Strejnic (DJ 140)

Km 0 + 000,00 - km 6 + 400,00

Ploieşti - Strejnic (DJ 140)

L = 6,400 km

Asfalt tip beton, împietruire

2000

38.224.000

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

48

1.3.7.2

DJ 201 A

Limită judeţul Ialomiţa - Cioranii de Jos (DN 1 D)

Km 18 + 750,00 - km 23 + 250,00

Limită judeţul Ialomiţa - Cioranii de Jos (DN 1 D)

L = 4,500 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire, pământ

Podeţe tubulare: 2 buc.

2000

25.715.000

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

49

1.3.7.2

DJ 205 G

Câmpina (DJ 101 R) - Cornu de Jos

Km 0 + 000,00 - km 3 + 000,00

Câmpina (DJ 101 R) - Cornu de Jos

L = 3,000 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 1 buc.

Podeţe tubulare = 2 buc.

2000

20.051.627,56

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

50

1.3.7.2

DJ 206

Breaza (DJ 101 R) - Plaiu - Talea

Km 0 + 000,00 - km 9 + 000,00

Breaza (DJ 101 R) - Talea

L = 9,000 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Podeţe:

- tubulare = 4 buc.

- dalate = 1 buc.

2000

54.164.520

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

51

1.3.7.2

DJ 207

Nistoreşti (DN 1) - Vistieru - Şotrile - Câmpina (DJ 102 I)

Km 0 + 000,00 - km 15 + 400,00

Nistoreşti (DN 1) - Câmpina (DJ 102 I)

L = 15,400 km

Beton ciment, îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Podeţe tubulare = 8 buc.

2000

97.493.136,14

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

52

1.3.7.2

DJ 214

Telega (DJ 100 E) - Brebu - Pietriceaua - Aluniş (DJ 101 T)

Km 0 + 000,00 - km 20 + 200,00

Telega (DJ 100 E) - Aluniş (DJ 101 T)

L = 20,200 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 8 buc.

Podeţe dalate = 1 buc.

2000

150.367.591,60

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

53

1.3.7.2

DJ 215

DN 1 - Lilieşti - Bordeni - Scorţeni (DJ 100 D)

Km 0 + 000,00 - km 16 + 000,00

DN 1 - Scorţeni (DJ 100 D)

L = 16,000 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 6 buc.

Podeţe:

- tubulare = 7 buc.

- dalate = 7 buc.

2000

104.473.694,36

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

54

1.3.7.2

DJ 216 A

Livadea (DJ 101 T) - Ştefeşti - Slănic (DJ 102)

Km 0 + 000,00 - km 10 + 730,00

Livadea (DJ 101 T) - Slănic (DJ 102)

L = 10,730 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire, pământ

Poduri: 2 buc.

Podeţe tubulare = 4 buc.

2000

64.001.325

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

55

1.3.7.2

DJ 217

Lipăneşti (DN 1 A) - Zamfira - DJ 102

Km 0 + 000,00 - km 3 + 410,00

Lipăneşti (DN 1 A) - DJ 102

L = 3,410 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 1 buc.

Podeţe:

- tubulare = 2 buc.

- dalate = 2 buc.

2000

27.941.350

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

56

1.3.7.2

DJ 218

Dumbrăveşti (DJ 102) - Vâlcăneşti - Cosminele

Km 0 + 000,00 - km 17 + 000,00

Dumbrăveşti (DJ 102) - Cosminele

L = 17,000 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 7 buc.

Podeţe:

- tubulare = 52 buc.

- dalate = 4 buc.

2000

106.940.390

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

57

1.3.7.2

DJ 219

Teişani (DJ 100 N) - Olteni - Vălenii de Munte - Predealul Sărari - Ariceştii Zeletin (DJ 233)

Km 0 + 000,00 - km 27 + 700,00

Teişani (DJ 100 N) - Ariceştii Zeletin (DJ 233)

L = 27,700 km

Beton de ciment, îmbrăcăminţi asfaltice,împietruire, pământ

Poduri: 8 buc.

Podeţe:

- tubulare = 4 buc.

- dalate = 2 buc.

2000

171.625.574,59

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

58

1.3.7.2

DJ 230

Drajna (DJ 102 B) - Ceraşu

Km 0 + 000,00 - km 11 + 536,00

Drajna (DJ 102 B) - Ceraşu

L = 11,536 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 6 buc.

Podeţe:

- tubulare = 29 buc.

- dalate = 11 buc.

2000

72.291.795

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

59

1.3.7.2

DJ 231

Măgurele (DN 1 A) - Gornet Cuib - Păcureţi - Bălţeşti (DJ 102 M)

Km 0 + 000,00 - km 17 + 000,00

Măgurele (DN 1 A) - Bălţeşti (DJ 102 M)

L = 17,000 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 1 buc.

Podeţe tubulare = 14 buc.

2000

102.174.850

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

60

1.3.7.2

DJ 232

DN 1 A - Boldeşti Scăeni - Seciu - DJ 102 E

Km 0 + 000,00 - km 13 + 200,00

DN 1 A - DJ 102 E

L = 13,200 km

Asfalt tip beton, împietruire

Podeţe tubulare = 1 buc.

2000

77.357.000

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

61

1.3.7.2

DJ 233

Surani (DJ 100 M) - Ariceştii Zeletin - Gogeasca (DJ 100 M)

Km 0 + 000,00 - km 8 + 000,00

Surani (DJ 100 M) - Gogeasca (DJ 100 M)

L = 8,000 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire

Poduri: 4 buc.

2000

49.601.500,25

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

62

1.3.7.2

DJ 234

Apostolache (DJ 102 C) - Chiojdeanca - Nucet - Salcia - Sângeru (DJ 102 C)

Km 0 + 000,00 - km 14 + 470,00

Apostolache (DJ 102 C) - Sângeru (DJ 102 C)

L = 14,470 km

Îmbrăcăminţi asfaltice, împietruire, pământ

Poduri: 10 buc.

Podeţe:

- tubulare = 12 buc.

- dalate = 1 buc.

- ovoidale = 2 buc.

2000

96.585.535,50

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

63

1.3.7.2

DJ 235

Sofronia (DJ 102 C) - Lăpoşel - Lapoş

Km 0 + 000,00 - km 6 + 100,00

Sofronia (DJ 102 C) - Lapoş

L = 6,100 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 4 buc.

Podeţe tubulare = 4 buc.

2000

39.530.050

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

64

 

DJ 236

Comuna Blejoi (DN1B) - Intersecţie DN 1 comuna Păuleşti

0 + 000 - 2 + 175

Lungime tronson: 2,175 km

2000

 

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

65

1.3.7.2

DJ 238

Sângeru (DJ 102 C) - Tătaru - Malu Roşu - Fântânele (DJ 102 K)

Km 0 + 000,00 - km 18 + 100,00

Sângeru (DJ 102 C) - Fântânele (DJ 102 K)

L = 18,100 km

Împietruire, pământ

2000

100.749.000

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

66

1.3.7.2

DJ 250

Bucov (DJ 102 E) - Balaca - Scăeni - Boldeşti - Scăeni (DJ 232)

Km 0 + 000,00 - km 8 + 230,00

Bucov (DJ 102 E) - Boldeşti - Scăeni (DJ 232)

L = 8,230 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Podeţe:

- tubulare = 4 buc.

- ovoidale = 1 buc.

2000

50.668.500

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

67

1.3.7.2

DJ 710

Limită judeţul Dâmboviţa - Adunaţi - Breaza (DJ 101 R)

Km 19 + 500,00 - km 30 + 400,00

Limită judeţul Dâmboviţa - Breaza (DJ 101 R)

L = 10,900 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Poduri: 6 buc.

Podeţe:

- tubulare = 14 buc.

- dalate = 1 buc.

2000

70.001.650

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

68

1.3.7.2

DJ 713

Sinaia (DN 71) - limită judeţul Dâmboviţa

Km 0 + 000 - km 6 + 030

Sinaia (DN 71) - Limită judeţul Dâmboviţa

L = 6,030 km

Împietruire şi pământ

2000

57.628.500

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

69

1.3.7.2

DJ 713 B

DJ 713 - Piatra Arsă

Km 0 + 000,00 - km 1 + 000,00

DJ 713 - Piatra Arsă

L = 1,000 km

Împietruire

2000

6.053.000

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

70

1.3.7.2

DJ 720

Limită judeţul Dâmboviţa - Diţeşti - Filipeştii de Pădure - Călineşti - Floreşti - DN 1

Km 15 + 500,00 - km 30 + 000,00

Limită judeţul Dâmboviţa - DN 1

L = 14,500 km

Asfalt tip beton

Poduri: 5 buc.

Podeţe:

- tubulare = 5 buc.

- dalate = 1 buc.

- ovoidale = 3 buc.

2000

113.151.995,90

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

71

 

DJ 720 D

Diţeşti (DJ 101 I) - limită judeţul Dâmboviţa

Km 0 + 000,00 - km 3 + 950,00

Diţeşti (DJ 101 I) - limită judeţul Dâmboviţa

L = 3,950 km

Îmbrăcăminţi asfaltice

Podeţe tubulare: 1 buc.

2000

21.745.220,00

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

CAPITOLUL II

Instituţii publice de interes judeţean

A. Imobile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Prahova şi a altor instituţii publice

1

1.6.4

Palatul Administrativ

Adresa: Ploieşti, Bulevardul Republicii nr. 2-4

Clădire în suprafaţă de 4.516 mp

Compusă din 3 corpuri: A, B şi C

Corpul A: Subsol, parter şi 8 etaje; Corpul B: Subsol, parter şi etaj; Corpul C de legătură: parter şi etaj;

Vecinătăţi:

N - Strada Unirii; S - Bulevardul Republicii; E - Clădire S.C. MERCUR; V - Strada Erou Călin Cătălin;

Teren intravilan curţi construcţii - 13.940 mp

1970

38.245.332,96

471.442.986,63

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Cartea funciară nr. 65945

2

1.6.4

Palatul Culturii

Adresa: Ploieşti, strada Erou Călin Cătălin nr. 1

Vecinătăţi: N - Strada Emile Zola; S - Bulevardul Independenţei; E - Strada Erou Călin Cătălin; V - Strada Griviţei;

S + P + 2E

Suprafaţa construită - 4.736 mp

Teren intravilan curţi construcţii - 7.900 mp

Împrejmuire - 308 m (gard metalic pe stâlpi şi soclu din beton)

1932

39.770.830,00

236.566.979,30

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Cartea funciară nr. 65650

3

1.6.4

Sediul Centrului Militar Judeţean Prahova

Adresa: Ploieşti, Strada Şoseaua Vestului nr. 14-16

Vecinătăţi: N - Strada Cosminelor; S - Acces carosabil cu blocurile nr. 108 şi nr. 115; E - Acces carosabil cu blocurile nr. 112A şi nr. 112B V - Şoseaua Vestului

Corp clădire A1 (S + P + 4E)

Suprafaţa construită = 735 mp

Corp clădire A2 (S + P + 3E)

Suprafaţa construită = 307 mp

Suprafaţa desfăşurată = 1.505 mp

Corp acces servicii (S + P)

Suprafaţă construită = 121 mp

Teren aferent în suprafaţă de 11.730 mp (inclusiv parcaj şi acces sediu)

2001

1.145.556,90

357.904.100,81

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

4

1.6.4

Punct Comandă Judeţean Protecţie Civilă

Ploieşti, strada Mareşal Averescu

Vecinătăţi: N - Sala Sporturilor; S - Strada Titu Maiorescu; V - Proprietate particulară; E - Parcul Tineretului;

Compusă din: 3 barăci, atelier mecanic, punct comandă şi depozit

Suprafaţă construită: 621,49 mp

Teren aferent = 3.501,51 mp

1968

70.394,44

135.519.325,43

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

5

1.6.4

Imobil

Ploieşti, strada Popa Farcaş nr. 45

Vecinătăţi: N - strada Popa Farcaş S, E - S.C. Autotrans Taxi - Marfă, Atelier întreţinere şi reparaţii V - strada Dorna

Suprafaţa construită - 152,90 mp

Suprafaţa desfăşurată - 223,36 mp

P + 1E

Teren aferent - 555 mp

1952

3.392,50

17.792.429,08

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

6

1.6.4

District nr. 3 - Mizil - Canton Tohani (DJ 100 H - km 7 + 840)

Comuna Gura Vadului, satul Tohani

Clădire în suprafaţă de 3.146,93 mp

1998

6.897,57

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

7

1.6.4

Clădire

Municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 10

Suprafaţa construită = 304 mp

Suprafaţa desfăşurată = 1.520 mp

Teren aferent = 540 mp

2002

1.923.347,00

2.590.323,00

Domeniul public al judeţului Prahova potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

8

1.6.4

Imobil

Ploieşti, strada Vasile Lupu nr. 60-62

Suprafaţa utilă = 268,77 mp

Număr încăperi = 12, din care 5 încăperi sunt date în folosinţă gratuită Serviciului public local comunitar de evidenţă a persoanelor Ploieşti

2004

294.474,63

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

9

1.6.4

Imobil

Strada Elena Doamna nr. 2A

Construcţie P + E în suprafaţă de 97 mp

Suprafaţa desfăşurată - 193 mp

Suprafaţă etaj - 96 mp

Teren intravilan curţi construcţii - 1.196 mp

1966

54.855,69

33.467.733,97

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Cartea funciară nr. 66677

10

 

Imobil

Ploieşti, şoseaua Ploieşti-Târgovişte, km 8

- Teren intravilan în suprafaţă de 756 mp;

Vecinătăţi: N - DN 72 E - S.C. "Ploieşti Industrial Parc" - S.A. S - teren S.C. "Industrial Parc" - S.A. - sediu administrativ V - teren S.C."Ploieşti Industrial Parc" - S.A.

- Teren intravilan în suprafaţă de 8.972 mp;

Vecinătăţi: N - DN 72 E - teren S.C. "Ploieşti Industrial Parc" - S.A. - sediu administrativ S - Strada Elipsei V - teren S.C. "Ploieşti Industrial Parc" - S.A.

2010

1.045.320

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Contract de schimb nr. 1.033/2010, Cartea funciară nr. 57156 Cartea funciară nr. 65424

11

1.8.8

Teren

Suprafaţa - 1,5118 ha

Parcela U.P.III Valea Largă u.a 50A - 0,7375 ha;

Parcela U.P.III Valea Largă u.a 50C - 0,7479 ha;

Parcela U.P.III Valea Largă u.a 51A - 0,0264 ha.

2011

-

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Carte funciară nr. 22549

12

1.8.8

Teren

Suprafaţa - 1,1920 ha

Parcela U.P.III Plopeni u.a 88A - 0,9279 ha;

Parcela U.P.III Plopeni u.a 89A - 0,2641 ha;

2011

-

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Carte funciară nr. 20353

13

1.1.17

Depozit ecologic de deşeuri menajere şi Staţie de brichetare

Oraşul Vălenii de Munte

Clădire administrativă - suprafaţa construită

= 71,34 mp

Hală sortare deşeuri - suprafaţa construită = 160 mp

Hală brichetare - suprafaţa construită = 360 mp

Depozit produse finite - suprafaţa construită = 192 mp

Grup social - suprafaţa construită = 12,50 mp

Staţie de pompe

Separator de grăsimi

Staţie de epurare

Casa de pompe

Staţia de pompare nămol

Bazin de aerare şi decantare secundară

Poartă metalică

Gard beton

Drum acces + amenajare pe verticală

Reţea de apă potabilă

Reţea de canalizare

Sisteme de recirculare

Sistem de ventilaţie

Sistem de hidranţi

Posturi trafo

2006

7.675.120,59

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

14

1.6.2

Imobil

Ploieşti - str. B.P. Haşdeu nr. 19

Teren în suprafaţă de 226 mp

Clădire în suprafaţă construită de 153,6 mp cu teren aferent în suprafaţă de 523 mp

1951

87.000

243.500

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Carte funciară nr. 131854 Carte funciară nr. 69313

15

 

Teren

Ploieşti, Bulevardul Independenţei nr. 12

Suprafaţa = 56,47 mp

2001

-

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

16

1.6.4

Clădire

Oraşul Mizil, Str. Unirii nr. 14

Compusă din: subsol, parter, etaj şi mansardă

Suprafaţa construită = 545,9 mp

Suprafaţa desfăşurată = 1.775 mp

Suprafaţa utilă = 1.419,76 mp

Suprafaţa teren aferent construcţiei = 970 mp

2001

3.045.929,32

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

17

1.6.4

Clădire

Comuna Puchenii Mari

Compusă din: subsol şi parter

Suprafaţă totală = 382 mp

2001

184.638

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

18

1.6.4

Imobil

Ploieşti, str. T. Vladimirescu nr. 127

Vecini: N, S, E - case particulare V - str. T. Vladimirescu

Suprafaţa totală - 1.745,46 mp, din care:

suprafaţa construită desfăşurată (corp A + C + anexe) = 1.403,54 mp;

suprafaţa construită desfăşurată corp B = 341,92 mp;

suprafaţa totală teren = 2.128 mp, din care:

suprafaţă teren aferent (corp A + C + anexe) = 1.499,70 mp;

suprafaţă teren aferent (corp B) = 628,30 mp

1930

382.159,96

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

19

1.6.4

Clădire

Oraşul Sinaia - zona cota 1400 D + P + M

Suprafaţa construită = 90 mp

Suprafaţă demisol = 79 mp

2010

1.284.956,51

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

20

1.6.4

Clădire

Comuna Măneciu, satul Cheia, zona Muntele Roşu

D + P + M

Suprafaţa construită = 76,88 mp

2010

1.147.806, 85

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

........................

C. Unităţi sanitare de interes judeţean

1

1.6.2

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

Ploieşti, strada Găgeni nr. 100

Vecini: N - teren agricol; S - Parc Primăria Ploieşti; E - S.C. Vinalcool; V - Str. Găgeni.

C1 - clădire spital, Sc = 3.542 mp

C2 - bloc alimentar + spălător + magazie, Sc = 785 mp

C3 - centrală termică + crematoriu, Sc = 402 mp

C4 - depozit alimente, Sc = 105 mp

C5 - post trafo, Sc = 144 mp

C6 - staţie oxigen, Sc = 78 mp

C7 - clădire pază, Sc = 23 mp

C8 - staţie apă + rezervor apă, Sc = 137 mp

C9 - post trafo, Sc = 8 mp

C10 - clădire spital - primiri urgenţe Sc = 1.250 mp

Suprafaţă teren aferent = 23.104 mp

1974

15.674.781,12

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Carte funciară nr. 65385

2

1.6.2

Spitalul Boldescu

Adresa: Ploieşti, Str. Romană nr. 116,

Parcela: Cc16, tarlaua 138

Vecini: N - Str. Romană S - Biserica Sf. Gheorghe E - case particulare V - str. Boldescu

C1 - pavilion principal (S + P + E), Sc = 2.242 mp, Sd = 4.842 mp

C2 - clădire ateliere, Sc= 147 mp

C3 - magazie, Sc = 122 mp

C4 - pavilion Chirurgie maxilofacială (P + E + S), Sc = 277 mp, Sd = 570 mp

C5 - clădire administrativ farmacie, Sc = 251 mp

C6 - spălătorie, Sc = 180 mp

C7 - magazie, Sc = 123 mp

C8 - centrală termică, Sc = 23 mp

C9 - magazie ambalaje, Sc = 25 mp

C10 - clădire morgă, Sc = 40 mp

C11 - cabină poartă, Sc = 8 mp

Suprafaţă teren aferent = 9.278 mp

1948

3.039.523,41

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Carte funciară nr. 64340

3

1.6.2

Spitalul Buna Vestire

Adresa: Ploieşti, str. Buna Vestire 1-3

Vecini: N - Procuratura S - case particulare E - str. Avram Iancu V - str. Buna Vestire

C1 - Psihiatrie, Sc = 758 mp

C2 - Psihiatrie Oftalmologie, Sc = 893 mp

C3 - Laborator + aprovizionare, Sc = 276 mp

C4 - Secţia interne I endocrinologie interne III gastro + bloc alimentar, Sc = 1.415 mp

C5 - spălătorie, Sc= 330 mp

C6 - hidrofor, Sc = 37 mp

C7 - garaje, Sc = 48 mp

C8 - magazie, Sc= 37 mp

C9 - depozit, Sc = 33 mp

C10 - magazie alimente, Sc = 121 mp

C11 - atelier mecanic, Sc = 39 mp

C12 - atelier mecanic, Sc = 39 mp

C13 - magazie, Sc = 67 mp

C14 - magazie, Sc = 39 mp

C15 - magazie, Sc = 54 mp

C16 - birou internări, Sc= 44 mp

C17 - magazie, Sc = 24 mp

C18 - capelă, Sc = 80 mp

C19 - morgă, Sc = 13 mp

C20 - magazie, Sc = 47 mp

C21 - serviciu administrativ, Sc = 134 mp

C22 - magazie, Sc = 17 mp,

C23 - Centrul de Sănătate Mintală, Sc - 92 mp

Suprafaţă de teren curte = 11.734 mp

Împrejmuire cu gard din beton şi metalic

1925

2.965.844,78

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Carte funciară nr. 66351

4

1.6.2

Spitalul de Obstetrică - Ginecologie

Ploieşti, Str. M. Bravu nr. 116

C1 - clădire spital, Sc = 2.409 mp, Sd = 15.391,26 mp

C2 - centrală termică + post trafo, Sc = 469 mp

C3 - garaj, Sc = 57 mp

C4 - depozit alimente, Sc = 125 mp

C5 - staţie oxigen, Sc = 80 mp

C6 - clădire pază, Sc = 17 mp

Suprafaţă teren = 18.006 mp

2002

19.259.073,06

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Carte funciară nr. 64420

5

1.6.2

Clădire Spitalul de Pediatrie

Str. M. Eminescu nr. 4-6, parcela: Cc11, tarlaua 442

C1 - clădire spital (S + P + 2 + M)

Suprafaţă construită desfăşurată = 3.690 mp, din care:

Suprafaţă parter = 1.136 mp

Suprafaţă subsol = 437 mp

Suprafaţă etaj 1 = 1.010 mp

Suprafaţă etaj 2 = 1.010 mp

Suprafaţă mansardă = 97 mp

Suprafaţă teren = 2.088 mp

Platformă beton spital - fundaţie din balastru cu îmbrăcăminte din beton

1955

262.729,70

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011, Carte funciară nr. 64395

6

1.6.2

Policlinica - Spital de Pediatrie

(Policlinica anexa)

Str. Independenţei nr. 18 DS + P + 1E

- zidărie cărămidă, învelitoare din tablă

- centrala PT propriu

- suprafaţă construită = 343,45 mp

- suprafaţă teren = 751 mp

1964

50.096,17

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

7

1.6.2

Cabinet Medicină Sportivă

Ploieşti, Str. Poştei nr. 17 Clădire parter

Suprafaţă construită = 280 mp

Suprafaţă teren aferent = 340 mp

2002

-

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

8

1.6.2

Spitalul TBC

Adresa: Ploieşti, Str. Oborului nr. 2

Vecini: N - Str. Oborului S - case particulari E - oborul de cereale V - Str. Ostaşilor

C1 - pavilion staţionar, suprafaţa construită: 618,6 m2, suprafaţa desfăşurată: 1.187,87 m2

C2 - sediu birou administrativ, suprafaţa construită: 255,2 m2

C3 - cabinet consultaţii, suprafaţă construită = 20,77 m2

C4 - club de vară, suprafaţă construită = 40 m2

C5 - magazie şi ateliere, suprafaţa construită = 2.472,98 m2

C6 - locuinţă şi magazie, suprafaţa construită = 112,155 m2

C7 - magazie, suprafaţa construită = 20,25 m2

C8 - magazie şi garaj, suprafaţa construită = 41,26 m2

C9 - magazie, suprafaţa construită = 44,40 m2

C10 - laborator şi cantină

C11 - magazie PAL, suprafaţa construită: 42,075 m2

C12 - sera de flori, suprafaţa construită = 196,055 m2

C13 - anexe gospodăreşti (boxă porci)

Suprafaţa construită = 120,42 m2

Suprafaţa de teren curte = 7.400 m2

1937

-

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

9

1.6.2

Şcoala Postliceală Sanitară "Thoma Ionescu" Ploieşti

Adresa: Ploieşti, str. Predeal nr. 28

Vecini: N - Şcoala 23 şi proprietar Soronga Vasile S - Primăria Ploieşti şi proprietarul Tatulescu M. E - Grădiniţa nr. 33 V - str. Predeal

Suprafaţa construită = 364,2 m2

Suprafaţa desfăşurată = 873,40 m2

Suprafaţa de teren aferent - 1.666 m2

1971

1.417.462,55

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

10

1.6.2

Serviciul de Medicină Legală

Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 59A

Clădire compusă din: parter, etaj

Suprafaţă construită parter = 273,15 mp

Suprafaţă construită etaj = 269,10 mp

Suprafaţă desfăşurată = 542,25 mp

Suprafaţă teren aferent = 1.600 mp

- Poartă rulantă

2002

35.259,54

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

D. Direcţia judeţeană de protecţia plantelor şi de întreţinere a drumurilor judeţene Prahova

CENTRUL ALBEŞTI - comuna Albeşti - Paleologu, judeţul Prahova

1

1.6.8

Clădire sediu

Compusă din 7 încăperi

Suprafaţă construită - 516,60 mp

1969

435.002,83

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

2

1.6.8

Spălător

Compusă din 3 încăperi

Suprafaţă construită - 25,65 mp

1969

3.286,61

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

3

1.6.8

Magazie de lemne

o încăpere

Suprafaţă construită - 5,99 mp

1969

1.232,48

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

4

1.6.8

W.C.

o încăpere

Suprafaţă construită - 5,37 mp

1969

599,81

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

5

1.6.8

Teren cu construcţii speciale

Suprafaţa totală = 2.400 mp, din care:

- teren ocupat cu construcţii = 553,61 mp

- căi acces şi curte = 1.846,39 mp

1969

2.400

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

6

 

Teren agricol şi silvic

Suprafaţa - 2.184 mp

1969

2.184

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

CENTRUL CÂMPINA - str. Calea Doftanei nr. 208, judeţul Prahova

1

1.6.8

Birouri + magazie (7 încăperi)

Zid, acoperit carton

Suprafaţă construită - 255,06 mp

1968

32.2814,00

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

2

1.6.8

Spălător

Cărămida acoperită cu tablă

Suprafaţă construită - 49,89 mp

1974

15.496,96

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

3

1.6.8

Şopron

PFL acoperit cu carton

Suprafaţă construită - 17,05 mp

1969

-

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

4

1.6.8

W.C.

Zid, acoperit cu carton

Suprafaţă construită - 4,60 mp

1968

2.212,78

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

5

1.6.8

Teren aferent

Suprafaţă totală = 687 mp, din care:

- teren ocupat cu construcţii = 326,60 mp

- curţi şi căi de acces = 360,40 mp

1968

-

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

E. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi şcolile speciale

1

1.6.2

Centrul de plasament Sinaia

Sinaia - Str. Mănăstirii nr. 11A, parcela 14, tarlaua 27

Centru de plasament în suprafaţă de 408 mp

Compusă din: demisol, parter + etaj + mansardă

Suprafaţă teren aferent = 3.922 mp

1998

36.879,32

100.018,84

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

2

1.6.2

Centru de servicii comunitare "Sfânta Maria" şi Şcoala specială Vălenii de Munte

Vălenii de Munte I - str. Berceni nr. 44, parcela CC499, tarlaua 80

C1 - clădire şcoală, Sc = 1.559 mp, Sd = 3.117,40 mp

C2 - cantină, Sc = 523 mp

C3 - centrală termică, Sc = 66 mp

C4 - capela, Sc = 38 mp

C5 - magazie + garaj, Sc = 66 mp

C6 - anexa, Sc = 41 mp

C7 - anexa, Sc = 26 mp

C8 - anexa, Sc = 68 mp

C9 - sala de sport, Sc = 73 mp

Suprafaţă teren aferent = 7.969 mp

1998

4.504.676,65

779.319

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

Vălenii de Munte II, str. Berceni nr. 42 A

Parcela CC 495, tarlaua 80

- Clădire internet (p + 3), Sc = 616 mp, Sd = 2.465,04 mp

Suprafaţă teren aferent = 620 mp

- Magazie din calorifere vechi, Sc = 29 mp

Suprafaţă teren aferent = 147 mp

1998

3.086.942,19

3

1.6.2

Complexul de servicii comunitare "Raza de Soare"

Băicoi - Str. Republicii nr. 62, parcela 325, tarlaua 6

Clădire S + P + E + M

Suprafaţa construită = 301 mp

Suprafaţă teren = 3.600 m

1998

345.315,18

234.888,54

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

4

1.6.2

Complexul de Servicii Comunitare "Sf. Andrei"

Ploieşti - Str. Rapsodiei nr. 2 bis

C1 - Complex servicii comunitare (S + P + 1E), format din:

Clădire leagăn, Sc = 846,60 mp

Spălătorie mecanică, Sc = 303 mp

Spaţiu pentru birou, Sc = 17 mp

Sc = 1.167 mp; Sd = 2.399,49 mp

C2 - depozit alimente, Sc = 109 mp

C3 - magazie, Sc = 107 mp

C4 - spaţiu adăpostire generator, Sc = 14 mp

Suprafaţă teren = 7.530 mp

1998

1.375.991,29

759.649,14

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

5

1.6.2

Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoanele Adulte cu Handicap

Tătărăi, parcela: 20/1; 20/2; 20/3; 20/4; 20/5; 20/6; 20/7; 20/8; 20/9; tarlaua 1

C1 - staţie epurare ape uzate - în suprafaţă de 19 mp

C2 - pivniţă - în suprafaţă de 38 mp

C3 - bordei zarzavat - în suprafaţă de 17 mp

C4 - depozit materiale - în suprafaţă de 39 mp

C5 - magazie materiale - în suprafaţă de 15 mp

C6 - camera grup electrogen - în suprafaţă de 25 mp

C7 - atelier mecanic - în suprafaţă de 61 mp

C8 - clădire spălătorie (S + P + M) - în suprafaţă de 182 mp

C9 - magazie materiale, uscătorie - în suprafaţă de 121 mp

C10 - bloc alimentar - în suprafaţă de 232 mp

C11 - pavilion bolnavi în suprafaţă de 344 mp

C12 - clădire casa bobocilor în suprafaţă de 389 mp

C13 - grajd animale în suprafaţă de 155 mp

C14 - cabină poartă în suprafaţă de 10 mp

Suprafaţă teren = 45.103 mp

2000

4.226.282,16

402.586

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

6

1.6.2

Centrul de Recuperare şi Reabilitarea Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Handicap şi Şcoala specială Breaza

Comuna Ariceştii Rahtivani, satul Nedelea - judeţul Prahova

- Bloc lăcătuşerie (parter + beci), Sd = 280 mp, Sc = 251 mp

- Sala sport, Sc = 325 mp

- Biblioteca, Sc = 108 mp

- Bloc şcoală nouă (parter + 2 etaje), Sd = 1.617 mp, Sc = 539 mp

- Atelier tâmplărie, Sc = 388 mp

- Magazie echipament (P + E), Sd = 509 mp, Sc = 267 mp

- Castel apă, Sc = 25 mp

- Grup sanitar, Sc = 25 mp

- Club (parter + beci), Sd = 320 mp, Sc = 274 mp

- Morga, Sc = 42 mp

- Cantina (S + P), Sd = 971 mp, Sc = 488 mp

- Bloc internat (P + 3E), Sd = 2.848 mp, Sc = 712 mp

- Cabină poartă, Sc = 17 mp;

- Magazie, Sc = 55 mp

- Magazie seră, Sc = 64 mp

- Atelier lăcătuşerie + garaj, Sc = 124 mp

- Seră legumicolă, Sc = 551 mp

- Puţ apă - sistem canadian

- Puţ de apă nou forat

- Reţea electrică

- Reţeaua electrică - de la castel spre şi în curtea clădirilor

- Reţea de suprafaţă - alimentare gaze

- Reţea canalizare - clădiri noi, decantor nou

- Reţea nouă apă potabilă - de la castel la clădiri noi

- Gard plasă de sârmă pe stâlp, L = 165 ml

- Împrejmuire gard plasă pe stâlpi din ţeavă, L = 107 ml

- Împrejmuire gard sârmă pe stâlpi din metal, L = 90 ml

- Împrejmuire gard beton, L = 60 ml

- Atelier tăbăcărie

- Ciupercărie - lângă sera legumicolă

- Seră horticolă, Sc = 30 mp

- Moară

- Pivniţă

- Magazie cereale

- Adăpost animale

- Abator, Sc = 28 mp

- Grajd, Sc = 200 mp

- Decantor nou ape reziduale

- Depozit carburanţi

- Reţea apă veche

- Reţea apă reziduale

- Fânar

- Padocuri porcine

- Suprafaţă teren intravilan = 6,04 ha

- Suprafaţă teren extravilan = 12,10 ha

2000

7.189.148,26

2.507.678,08

4.449.024,80

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

7

1.6.2

Centru de plasament Plopeni şi Şcoala de Arte şi Meserii Plopeni

Plopeni, Str. Republicii nr. 10 bis

C1 - cantina (P), Sc = 811 mp

C2 - complex spălătorie, Sc = 242 mp

C3 - cămin şi şcoală (P + 3E), Sc = 841 mp

C4 - centrală termică, Sc = 83 mp

C5 - beci (S), Sc = 101 mp

C6 - Cabină poartă, Sc = 15 mp

Suprafaţă teren = 7.922 mp

2000

6.637.387,48

518.150

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

8

1.6.2

Complexul de Servicii Sfânta Filofteia

Câmpina, str. Mărăşeşti nr. 38

Parcela 1023, tarlaua 38

C1 - Cămin copii (S + P + E + M)

S = 362 mp, Sd = 1.113 mp

Suprafaţă teren = 2.460 mp

2000

291.457,88

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

9

1.6.2

Centru de plasament Filipeştii de Târg şi Şcoala specială Filipeştii de Târg

Filipeştii de Târg nr. 715, parcela 1342, tarlaua 15

- Pavilion administrativ (P), Sc = 167 mp

- Anexa pavilion administrativ ( P), Sc = 123 mp

- Uscătorie (P + 1E), Sc = 53 mp, Sd = 106,19 mp

- Anexă atelier, Sc = 37 mp

- Atelier (P + 1E), Sc = 297 mp, Sd = 594,13 mp

- Cabină poartă (P), Sc = 9 mp

- Depozit alimente, Sc = 79 mp

- Cantină (P + 1E), Sc = 393 mp, Sd = 786,92 mp

- Decantor, Sc = 31 mp

- Puţ forat

- Împrejmuire curte, L = 281 m

Suprafaţă teren aferent = 3.558 mp

- Şcoală (P + 1E), Sc = 183 mp, Sd = 365,93 mp

- Grup sanitar, Sc = 16 mp

- Şcoală, Sc = 312 mp

Suprafaţă teren aferent = 2.271 mp

2000

935.721,32

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

10

1.6.2

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Breaza şi Şcoala specială Breaza

Breaza, Str. Ocinei nr. 2

C1 - clădire internat Sc = 1.141 mp, Sd = 2.394 mp

C2 - clădire şcoală Sc = 887 mp, Sd = 1.774 mp

C3 - grup sanitar, Sc = 20 mp

C4 - magazie materiale Sc = 69 mp

C5 - magazie gospodărie, anexă Sc = 51 mp

C6 - atelier tâmplărie, Sc = 102 mp

C7 - uscător + garaj, Sc = 86 mp

C8 - magazie Sc = 61 mp

Cabină poartă, S = 10 mp

Suprafaţă teren = 12.345 mp

2000

3.268.605,52

664.715,50

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

11

1.6.2

Şcoală specială Ploieşti

Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328

Cămin elevi nr. 2:

- parter: infirmerie;

- etaj I: 11 săli de clasă + cabinet director;

- etaj II: 7 săli de clasă, clubul elevilor, sală cultură fizică medicală, cancelarie, administrativ, magazine

Imobil situat în Şoseaua Vestului nr. 22

1/2 cantină;

Cameră de depozitare situată la subsol cu o suprafaţă de 37 mp

Terenul aferent este proporţional cu construcţiile preluate

2000

-

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

12

1.6.2

Centrul Şcolar special Ploieşti

Ploieşti, str. Făgăraş nr. 1

Clădire S + P + M

Suprafaţa construită 465 mp

Suprafaţa desfăşurată 1.262 mp

Centrală termică

Împrejmuire

Teren aferent în suprafaţă de 4.408 mp

2010

1.398.702,44

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

13

1.6.2

Centrul de Plasament Câmpina

Câmpina, str. Voila nr. 59

Clădire P + E

Suprafaţa construită = 761 mp

Suprafaţa desfăşurată = 1.253 mp

2011

3.508.111,83

Domeniul public al judeţului Prahova, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 143/2011

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 653 din data de 14 septembrie 2012