HOTĂRÂRE nr. 436 din 4 iulie 2013 privind aprobarea stemelor comunelor Hopârta şi Horea, judeţul Alba
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stemele comunelor Hopârta şi Horea, judeţul Alba, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
(3)Anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2.1, 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 11: STEMA comunei Hopârta, judeţul Alba
ANEXA nr. 12: STEMA comunei Horea, judeţul Alba
ANEXA nr. 21: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Hopârta, judeţul Alba
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Hopârta se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
În dreapta, în câmp roşu, se află un ciocan negru de argint şi o nicovală de argint, armate cu negru.
În stânga, în câmp albastru, se află o creangă cu două frunze şi două ghinde de stejar armate cu negru, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Ciocanul cu nicovală reprezintă una din ocupaţiile locuitorilor, aceea de fierar, care a fost practicată din cele mai vechi timpuri, aducându-le faima de buni meseriaşi.
Ramura cu frunze şi ghinde reprezintă bogăţia silvică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
ANEXA nr. 22: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Horea, judeţul Alba
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Horea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În dreapta, în câmp argintiu, se află trei dealuri verzi, fiecare având câte o flacără roşie.
În partea inferioară, în câmp roşu, se află efigia de argint a unui personaj masculin cu fruntea înaltă, purtând părul prins în cozi şi mustaţă, conform portului tradiţional al moţilor.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Personajul reprezentat în efigie este Horea, figură emblematică a moţilor şi a ţărănimii din Transilvania, născut pe teritoriul comunei, al cărui nume îl poartă.
Flăcările de pe cele trei dealuri reprezintă luptele pentru libertate care s-au dat în Munţii Apuseni.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 411 din data de 8 iulie 2013