HOTĂRÂRE nr. 847 din 1 octombrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Dragoslavele, judeţul Argeş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Dragoslavele, judeţul Argeş, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul

dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Dragoslavele, judeţul Argeş
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Dragoslavele, judeţul Argeş
Descrierea stemei
Stema comunei Dragoslavele, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară se află trei munţi de argint, cel din stânga mai înalt, cel din mijloc mai mic, de pe care se înalţă doi brazi de argint.
În vârful scutului se află un cerb de aur conturnat, cu capul văzut 3/4 din faţă.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Brâul undat reprezintă râul Dâmboviţa, care străbate localitatea.
Munţii reprezintă relieful zonei.
Brazii simbolizează bogăţia silvică a localităţii, iar numărul lor indică numărul satelor componente ale comunei.
Cerbul simbolizează bogăţia cinegetică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 787 din data de 29 octombrie 2014