DECIZIE nr. 5 din 13 iunie 2016 privind asigurarea interimatului funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor
În temeiul art. 35 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 50 din 13 iunie 2016 privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor,
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie.
Articol unic
Până la alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asigură interimatul funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor, începând cu data prezentei decizii.
-****-
Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor din 13 iunie 2016.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 443 din data de 14 iunie 2016