HOTĂRÂRE nr. 662 din 27 august 2013 privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (6) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Numărul maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare se suplimentează cu 4 posturi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Florin Aurel Moţiu,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 559 din data de 3 septembrie 2013