HOTĂRÂRE nr. 813 din 18 octombrie 2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2013 şi la Paris la 8 iulie 2013, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2013 şi la Paris la 8 iulie 2013, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2008, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ:
1._
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Cabinet Secretar de Stat
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti
Tel.: +021 319 97 39
Fax: +021 312 20 11
27 iunie 2013
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Dl Rolf Wenzel, guvernator
Fax: +33 (0) 1 47 55 37 52
Ref.: Împrumut nr. F/P 1.579 Proiectul privind "Investiţii prioritare din domeniul gospodăririi apelor" - Modificarea Acordului-cadru de împrumut
Stimate domn,
Ne referim la împrumutul F/P 1.579 "Investiţii prioritare din domeniul gospodăririi apelor", în valoare de 298,5 milioane EUR. După cum se specifică în Anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut, data de finalizare a acestui împrumut este în prezent 31 decembrie 2013.
În ultima perioadă de timp, realizări importante au fost înregistrate în implementarea Proiectului, datorită unei organizări mai bune şi unei implicări mai active a Unităţii de Management a Proiectului din cadrul Apele Române (AR) de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC).
În prezent, din 113 obiective de investiţii, 7 au fost eliminate, 69 au fost finalizate şi 37 sunt în curs de execuţie.
Cu toate acestea, Proiectul nu poate fi finalizat în totalitate până la data de finalizare mai sus menţionată, datorită unor motive obiective apărute în timpul implementării.
Pe baza celor de mai sus menţionate şi la solicitarea MMSC, vă rugăm să fiţi de acord cu modificarea Anexei 1, constând în extinderea cu doi ani a graficului lucrărilor, respectiv din decembrie 2013 până în decembrie 2015.
Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.
Al dvs.,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
2._
BDCE
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială
Dl Claudiu Doltu,
secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, sectorul 5
România
Paris, 8 iulie 2013
Referinţă: F/P 1.579 (2006) - Proiectul "Investiţii prioritare din domeniul gospodăririi apelor"
Stimate Dl Doltu,
Ne referim la solicitarea dvs. primită pe fax la 28 iunie 2013 privind extinderea graficului lucrărilor pentru proiectul sus-rubricat.
Datorită întârzierilor în implementarea Proiectului, avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are nicio obiecţie în a confirma faptul că, în concordanţă cu Rezoluţia 1480, graficul lucrărilor se va extinde de la 31 decembrie 2013 la 31 decembrie 2015.
Aşteptăm cu nerăbdare să continuăm buna noastră colaborare în implementarea Proiectului.
Cu stimă,
Thierry Poirel,
director general
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 655 din data de 24 octombrie 2013