ORDIN nr. 942/C din 15 martie 2016 privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu", altele decât cele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
Având în vedere Adresa nr. 4.566 din 7 august 2015 a Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" privind necesitatea actualizării tarifelor percepute pentru serviciile medicale prestate în cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu", altele decât cele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în raport cu coeficienţii de inflaţie comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică pentru perioada 2011-2014,
în conformitate cu dispoziţiile art. 13 şi art. 34 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă tarifele percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu", altele decât cele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Încasările obţinute din prestarea serviciilor medicale prevăzute la alin. (1) constituie venituri proprii ale Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu".
Art. 2
Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
-****-

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

ANEXĂ: TARIFE percepute pentru serviciile medicale prestate în cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu", altele decât cele finanţate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

Nr. crt.

Denumirea prestaţiei

Tarif

- lei -

Observaţii

A.

SERVICII MEDICALE CLINICE

   

I.

CHIRURGIE

   

1

CONSULT CHIRURGICAL

29,00

 

2

INJECŢIE INTRAMUSCULARĂ

6,00

 

3

INJECŢIE INTRAVENOASĂ

9,00

 

4

RECOLTARE ANALIZE

8,00

 

5

TUŞEU RECTAL

20,00

 

6

SCOS FIRE

29,00

 

7

TOALETĂ PLAGĂ

55,00

 

8

SUTURĂ PLĂGI

94,00

 

9

PERFUZII

10,00

 

10

SONDĂ GASTRICĂ

40,00

 

11

SONDĂ URINARĂ

48,00

 

12

PANSAMENTE

32,00

 

13

EXUDAT FARINGIAN

3,00

 

14

RECOLTARE UROCULTURĂ

13,00

 

15

REACŢIE ADLER

3,00

 

16

RECOLTARE SPUTĂ

3,00

 

17

RECOLTARE HEMOCULTURĂ

5,00

 

18

COLECISTECTOMIE LAPAROSCOPICĂ

1.890,00

 

19

COLECISTECTOMIE DESCHISĂ

2.346,00

 

20

ICTER MECANIC

2.705,00

 

21

REZECŢIA GASTRICĂ

2.540,00

 

22

COLECTOMIE

2.850,00

 

23

REZECŢIA RECTOSIGMOIDIANĂ

3.181,00

 

24

AMPUTAŢIE DE RECT

3.236,00

 

25

APENDICETOMIE CLASICĂ

999,00

 

26

APENDICETOMIE LAPAROSCOPICĂ

1.436,00

 

27

HERNIE INGHINALĂ/HERNIE FEMURALĂ CLASIC

1.878,00

 

28

HERNIE INGHINALĂ/HERNIE FEMURALĂ LAPAROSCOPIC

1.838,00

 

29

EVENTRAŢIE/HERNIE OMBILICALĂ

2.240,00

 

30

VARICE HIDROSTATICE

1.091,00

 

31

HEMOROIZI/FISURĂ ANALĂ. FISTULA PERIANALĂ

1.091,00

 

32

HERNIE HIATALĂ

1.953,00

 

33

ESCOCARDIOMIOTOMIA (HELLER)

1.723,00

 

34

PERITONITE GENERALIZATE ŞI LOCALIZATE

1.838,00

 

35

AMPUTAŢIE MEMBRU INFERIOR

1.384,00

 

36

VARICOCEL

1.143,00

 

37

EVISCERAŢIE

1.446,00

 

38

GASTROSTOMIE/ILEOSTOMIE

1.182,00

 

39

PANCREATITĂ ACUTĂ SUPURATĂ

2.639,00

 

40

URGENŢE, SEPSIS SEVER, INFECŢII, HEPATITĂ, HIV

1.925,00

 

41

CISTOSCOPIE

406,00

 

42

PRELEVARE PIESĂ MATERIAL BIOPSIE

29,00

 

43

DECONTAMINARE INSTRUMENTAR

10,00

 

44

STERILIZARE LA RECE

169,00

 

45

STERILIZARE FORMOMAT

125,00

 

46

STERILIZARE AUTOCLAV

286,00

 

47

STERILIZARE PUPINEL

45,00

 

48

SUPURAŢII PARIETALE (ABCESE, FLEGMOANE)

916,00

 

II.

GINECOLOGIE

   

1

CONSULTAŢIE GINECOLOGICĂ

65,00

 

2

RECOLTARE SECREŢIE VAGINALĂ PENTRU EXAMEN PAPS

26,00

 

3

RECOLTARE SECREŢIE PENTRU EXAMEN BACTERIOLOGIC

25,00

 

4

RECOLTARE CULTURI ENDOCOLI

16,00

 

5

RECOLTARE ANALIZE SÂNGE

10,00

 

6

ECOGRAFIE PELVINĂ

30,00

 

7

ECOGRAFIE TRANSVAGINALĂ

30,00

 

8

ECOGRAFIE MAMARĂ

30,00

 

9

ADMINISTRARE TRATAMENT I.M.

7,00

 

10

ADMINISTRARE TRATAMENT I.V.

10,00

 

11

ADMINISTRARE TRATAMENT PEV

14,00

 

12

ADMINISTRARE TRATAMENT INTRAVAGINAL

62,00

 

13

PANSAMENT PLAGĂ OPERATĂ

34,00

 

14

EXTRACŢIE FIRE PLAGĂ OPERATĂ

33,00

 

15

RECOLTARE SECREŢIE MAMARĂ PENTRU EXAMEN CITOLOGIC

16,00

 

16

TOALETĂ VULVOVAGINALĂ

6,00

 

17

RECOLTARE SUMAR URINĂ

6,00

 

18

RECOLTARE UROCULTURĂ

6,00

 

19

DIATERMO CAUTERIZARE COL UTERIN

76,00

 

20

ELECTRO REZECŢIE CU ANSĂ DIATERMICĂ LEZIUNE COL UTERIN

362,00

 

21

CERCLAJ PROFILACTIC AL COLULUI UTERIN

485,00

 

22

CHIURETAJ UTERIN BIOPSIC ŞI HEMOSTATIC

326,00

 

23

HISTERECTOMIE CU ANEXECTOMIE BILATERALĂ

1.848,00

 

24

ANEXECTOMIE UNI/BILATERALĂ

1.528,00

 

25

CURĂ CHIRURGICALĂ A RUPTURII VECHI DE PERINEU (RVP)

1.110,00

 

26

MONTARE SONDĂ URINARĂ

68,00

 

27

COLPOSCOPIE

82,00

 

28

TRIPLA OPERAŢIE DE LA MANCESTER

1.584,00

 

29

LAPAROSCOPIE EXPLORATORIE GINECOLOGICĂ

1.998,00

 

30

CHISTECTOMIE OVARIANĂ UNI/BILATERALĂ LAPAROSCOPICĂ

1.998,00

 

31

SALPINGECTOMIA LAPAROSCOPICĂ UNI/BILATERALĂ

1.998,00

 

32

ANEXECTOMIE UNI/BILATERALĂ

1.998,00

 

33

MIOMECTOMIE LAPAROSCOPICĂ

1.998,00

 

34

HISTERECTOMIE SUBTOTALĂ

1.862,00

 

35

MIOMECTOMIE MIOMECTRECTOMIE

1.774,00

 

36

COLPOKEIZIS SUBTOTAL/TOTAL

1.341,00

 

37

CONIZAŢIA

978,00

 

38

INCIZIE ABCES GLANDĂ BARTHOLIN

238,00

 

39

INCIZIE ABCES GLANDĂ MAMARĂ

573,00

 

40

AMPUTAŢIE DE COL

1.086,00

 

41

EXCIZIE CHIST GLANDĂ BARTHOLIN

765,00

 

42

HISTERECTOMIE TOTALĂ PE CALE VAGINALĂ

1.423,00

 

43

HISTEROSALPINGORAFIE

528,00

 

44

MONTARE/EXTRACŢIE DIU

53,00

 

45

MASTECTOMIA TOTALĂ MODIFICATĂ TIP MADEN

1.853,00

 

46

OPERAŢIA BURCH (COLPOCISTOURETROPEXIE INDIRECTĂ)

1.555,00

 

47

MONTARE IMPLANT SUBCUTANAT RISELE

32,00

 

48

INSTILAŢIE UTEROTUBARĂ

60,00

 

49

OPERAŢIE WERTHEIM

2.764,00

 

50

SECTORECTOMIE MAMARĂ

882,00

 

51

HISTERECTOMIA TOTALĂ LAPAROSCOPICĂ ASISTATĂ VAGINAL

3.181,00

 

52

ECOGRAFIE PELVINĂ

30,00

 

53

ECOGRAFIE TRANSVAGINALĂ

30,00

 

54

ECOGRAFIE MAMARĂ

30,00

 

III.

A.T.I.

   

1

CONSULT

30,00

 

2

ANESTEZIE GENERALĂ CU INTUBAŢIE OROTRAHEALĂ

388,00

 

3

ANESTEZIE INTRAVENOASĂ FĂRĂ IOT

146,00

 

4

ANESTEZIE PERIDURALĂ CONTINUĂ

139,00

 

5

RAHIANESTEZIE

167,00

 

6

MONTARE BRANULĂ I.V

6,00

 

7

MONTARE CATETER VENOS CENTRAL

190,00

 

8

MONTARE CATETER DE PERIDURALĂ

131,00

 

9

RECOLTAT SÂNGE (DE PE CATETERUL VENOS CENTRAL)

15,00

 

10

RECOLTAT SÂNGE (DE PE CATETERUL VENOS PERIFERIC)

14,00

 

11

RECOLTARE SÂNGE ARTERIAL

15,00

 

12

RECOLTARE SÂNGE PENTRU GLICEMIE CU GLUCOTEST

15,00

 

13

RECOLTARE SECREŢII PLAGĂ

11,00

 

14

RECOLTAT SECREŢIE TRAHEALĂ DE PE SONDA IOT

23,00

 

15

RECOLTAT URINĂ PENTRU UROCULTURĂ

9,00

 

16

RECOLTAT EXUDAT FARINGIAN

9,00

 

17

RECOLTARE SÂNGE PENTRU HEMOCULTURĂ

17,00

 

18

PARACENTEZA

40,00

 

19

RECOLTAT LCR

84,00

 

20

PUNCŢIA PLEURALĂ

60,00

 

21

INTUBAŢIE OROTRAHEALĂ

57,00

 

22

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PRIN INJECŢIE I.V.

15,00

 

23

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PRIN INJECŢIE I.M.

16,00

 

24

ALIMENTAREA ENTERALĂ A PACIENTULUI PE SONDĂ NAZOGASTRICĂ

21,00

 

25

MONTARE SONDĂ NAZOGASTRICĂ

24,00

 

26

MONTARE SONDĂ URINARĂ

20,00

 

27

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PRIN PERFUZIE

13,00

 

28

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PRIN INJECŢIE SC

9,00

 

29

ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR CU SERINGA INJECTOMAT

11,00

 

30

ADMINISTRAREA SÂNGELUI ŞI PRODUSELOR DERIVATE

25,00

 

31

MONTAREA CATETERULUI DE DIALIZĂ

218,00

 

32

ÎNTREŢINEREA CATETERULUI DE DIALIZĂ

21,00

 

33

HEMODIALIZA ACUTĂ

2.785,00

 

34

VENTILAŢIA MECANICĂ A PACIENTULUI

383,00

 

35

PANSAMENT PLAGĂ CHIRURGICALĂ

13,00

 

36

RESUSCITAREA CARDIORESPIRATORIE

416,00

 

37

DEFIBRILAREA

281,00

 

38

ELECTROCARDIOGRAMA

13,00

 

39

ASPIRAŢIA SECREŢIILOR TRAHEALE LA PACIENTUL VENTILAT MECANIC

53,00

 

40

OXIGENOTERAPIA

33,00

 

41

MĂSURAREA TEMPERATURII BOLNAVULUI

9,00

 

42

COLECTAREA URINEI BOLNAVULUI FĂRĂ SONDĂ URINARĂ

9,00

 

43

COLECTAREA MATERIILOR FECALE

9,00

 

44

MONITORIZAREA PACIENTULUI ÎN SERVICIUL A.T.I.

101,00

 

45

CLISMĂ EVACUATORIE

21,00

 

46

COLECTAREA VĂRSĂTURII

9,00

 

47

TOALETA BOLNAVULUI VENTILAT MECANIC

20,00

 

48

SPĂLĂTURA GASTRICĂ

34,00

 

49

PREGĂTIREA BOLNAVULUI PENTRU OPERAŢIA CHIRURGICALĂ

26,00

 

50

TOALETA ŞI PANSAMENTUL ESCARELOR

21,00

 

51

PREGĂTIREA BOLNAVULUI PENTRU ECOGRAFIA ABDOMINALĂ

24,00

 

52

ANESTEZIA PENTRU COLECISTECTOMIE LAPAROSCOPICĂ ŞI HISTERECTOMIE

1.196,00

 

53

INJECŢIE INTRAMUSCULARĂ

7,00

 

54

INJECŢIE INTRAVENOASĂ

9,00

 

55

RECOLTARE ANALIZE

8,00

 

56

TUŞEU RECTAL

20,00

 

57

SCOS FIRE

29,00

 

58

TOALETĂ PLAGĂ

55,00

 

59

SUTURĂ PLĂGI

94,00

 

60

PERFUZII

10,00

 

61

SONDĂ GASTRICĂ

40,00

 

62

SONDĂ URINARĂ

48,00

 

63

PANSAMENTE

32,00

 

64

EXUDAT FARINGIAN

5,00

 

65

RECOLTARE UROCULTURĂ

13,00

 

66

REACŢIE ADLER

3,00

 

67

COLANGIOGRAFIE/UROGRAFIE

356,00

 

68

RECOLTARE SPUTĂ

3,00

 

69

RECOLTARE HEMOCULTURĂ

5,00

 

70

DECONTAMINARE INSTRUMENTAR

10,00

 

IV.

MEDICINĂ INTERNĂ

   

1

CONSULT

39,00

 

2

PARANCETEZA EXPLORATORIE SAU EVACUATORIE

106,00

 

3

PUNCŢIA RAHIDIANĂ

47,00

 

4

INFILTRAŢIE PARAVERTEBRALĂ

39,00

 

5

PUNCŢIE STERNALĂ

51,00

 

6

PUNCŢIA HEPATICĂ

72,00

 

7

TUŞEU DE PROSTATĂ

13,00

 

8

EXUDAT FARINGIAN

8,00

 

9

SPUTĂ

8,00

 

10

COPROCULTURĂ

8,00

 

11

AEROSOLI

15,00

 

12

SONDAJ VERTICAL

45,00

 

13

CONTRAVIZITA

22,00

 

14

OSCILOMETRIE MEMBRE INFERIOARE ŞI SUPERIOARE

39,00

 

15

INJECŢIE INTRAMUSCULARĂ

8,00

 

16

PUNCŢIA INTRAVENOASĂ ÎN SCOP TERAPEUTIC

8,00

 

17

PERFUZIA

23,00

 

18

TRANSFUZIA

18,00

 

19

MONITORIZARE PACIENT PE SERINGA AUTOMATĂ

21,00

 

20

RECOLTARE

9,00

 

21

INJECŢIE INTRADERMICĂ SUBCUTANATĂ

8,00

 

22

TERMOMETRIE

6,00

 

23

MĂSURAREA TENSIUNII ARTERIALE

6,00

 

24

CÂNTĂRIRE PACIENT

6,00

 

25

CLISMĂ EVACUATORIE

13,00

 

26

SPIROMETRIA

46,00

 

27

TEST DE EFORT

100,00

 

28

EEG

50,00

 

29

ECO CARDIAC

110,00

 

30

ECK 12 CANALE, 3 CANALE

16,00

 

31

HOLTER TENSIUNE

79,00

 

32

HOLTER EKG

149,00

 

V.

NEUROLOGIE

   

1

CONSULTAŢIE MEDICALĂ

39,00

 

2

PUNCŢIE LOMBARĂ

55,00

 

VI.

CARDIOLOGIE

   

1

CONSULT

44,00

 

2

TORANCETEZA EXPLORATORIE SAU EVACUATORIE

49,00

 

3

PERICARDIOCENTEZA EXPLORATORIE SAU EVACUATORIE

49,00

 

4

EKG LA PAT ÎN SALON

29,00

 

5

ECOGRAFIE ABDOMINALĂ PELVIANĂ CU DOPPLER

44,00

 

6

CONVERSIE ELECTRICĂ SINCRONIZATĂ

23,00

 

7

PACE-MAKER EXTERN CU MONITORIZARE EKG

110,00

 

8

OXIGENOTERAPIA

23,00

 

VII.

RECUPERARE MEDICALĂ

   

1

CONSULTAŢIE INIŢIALĂ

14,00

 

2

CONSULTAŢIE DE CONTROL

7,00

 

3

INFILTRAŢII ÎN STRUCTURI ALE ŢESUTULUI MOALE

7,00

 

4

PUNCŢIE ARTICULARĂ ŞI INFILTRAŢII ARTICULARE

7,00

 

5

BILANŢ ARTICULAR

3,00

 

6

BILANŢ MUSCULAR

3,00

 

7

ULTRASUNET

5,00

 

8

UNDE SCURTE

8,00

 

9

MICROUNDE

8,00

 

10

MAGNETOTERAPIE

16,00

 

11

IMPULSURI RECTANGULARE

6,00

 

12

IMPULSURI EXPONENŢIALE

6,00

 

13

GALVANIZARE

10,00

 

14

IONIZARE

10,00

 

15

TRABERT

10,00

 

16

TENS

10,00

 

17

CURENŢI INTERFERENŢIALI

10,00

 

18

APLICAŢII PARAFINĂ

25,00

 

19

MASAJ REGIONAL

17,00

 

20

MASAJ SEGMENTAR

17,00

 

21

LIMF MASAJ

17,00

 

B.

SERVICII MEDICALE PARACLINICE

   

I.

LABORATOR

   

a)

LABORATOR BIOCHIMIE

   

1

ELECTROFOREZA PROTEINELOR SERICE

37,00

 

2

BILIRUBINA TOTALĂ

10,00

 

3

BILIRUBINA DIRECTĂ

10,00

 

4

BILIRUBINA INDIRECTĂ

10,00

 

5

POTASIU URINAR

10,00

 

6

POTASIU SERIC

10,00

 

7

SODIU SERIC

10,00

 

8

ALBUMINĂ

10,00

 

9

PROTEINA TOTALĂ

10,00

 

10

CKMB

10,00

 

11

CK

10,00

 

12

LDH

10,00

 

13

HDL COLESTEROL

10,00

 

14

REZERVĂ ALCALINĂ

10,00

 

15

CALCIU URINAR

10,00

 

16

PROTEINE URINARE

10,00

 

17

GLUCOZĂ URINARĂ

10,00

 

18

UREE URINĂ

10,00

 

19

CREATININĂ URINĂ

10,00

 

20

SODIU URINĂ

10,00

 

21

CAPACITATE TOTALĂ DE LEGARE A FIERULUI

24,00

 

22

GLICEMIE

9,00

 

23

FOSFATAZĂ ALCALINĂ

9,00

 

24

UREE

9,00

 

25

CREATININĂ

9,00

 

26

ACID URIC

9,00

 

27

GGT

9,00

 

28

ALT

9,00

 

29

AST

9,00

 

30

Ca TOTAL

9,00

 

31

Ca IONIC

9,00

 

32

MAGNEZIU

9,00

 

33

SIDEREMIE

9,00

 

34

FOSFOR

9,00

 

35

FOSFATAZĂ ACIDĂ

9,00

 

36

AMILAZĂ

10,00

 

37

LIPAZĂ

10,00

 

38

COLESTEROL TOTAL

10,00

 

39

LDL COLESTEROL

15,00

 

40

VLDL COLESTEROL

10,00

 

41

LIPIDE TOTALE

15,00

 

42

TRIGLICERIDE

10,00

 

43

TEST DE TOLERANŢĂ LA GLUCOZĂ

30,00

 

44

SUMAR URINĂ

21,00

 

45

STANSFELD WEBB

17,00

 

b)

LABORATOR BACTERIOLOGIE

   

1

UROCULTURĂ (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

35,00

 

2

EXAMEN COL UTERIN (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

35,00

 

3

EXAMEN LICHID PUNCŢIE (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

35,00

 

4

EXAMEN SECREŢII CONJUNCTIVALE (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

35,00

 

5

EXAMEN SECREŢII NAZALE (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

35,00

 

6

EXAMEN SECREŢII OTICE (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

35,00

 

7

EXAMEN SECREŢII PURULENTE (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

40,00

 

8

EXAMEN SECREŢII VAGINALE (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

35,00

 

9

EXUDAT FARINGIAN (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

35,00

 

10

EXUDAT LINGUAL

15,00

 

11

EXAMEN SPUTĂ (CULTURĂ + ANTIBIOGRAMĂ)

40,00

 

12

EXAMEN COPROPARAZITOLOGIC

8,00

 

c)

ANATOMIE PATOLOGICĂ

   

1

EXAMEN EXTEMPORANEU

109,00

 

2

NECROPSIE

362,00

 

3

ÎMBĂLSĂMARE

233,00

 

4

DIAGNOSTIC PE BLOC PARAFINĂ

239,00

 

5

COLORAŢIE SPECIFICĂ

154,00

 

6

DIAGNOSTIC HISTOPATOLOGIC

356,00

 

7

FROTIU CITOLOGIC

79,00

 

8

PAPANICOLAU

60,00

 

9

CULTURI DIVERSE

94,00

 

10

BIOPSIE

126,00

 

d)

LABORATOR IMUNOLOGIE

   

1

Ag HBs ELISA

186,00

 

2

PSA (TEST CALITATIV)

21,00

 

3

Ac HCV RAPID

17,00

 

4

Ag HBs RAPID

16,00

 

5

CEA

17,00

 

6

AFP

17,00

 

7

HIV 1/2 (RAPID)

21,00

 

8

TROPONINA (RAPID)

82,00

 

9

TROPONINA I CANTITATIV

50,00

 

10

ATPO Ac antiperoxidaza

40,00

 

11

ESTRADIOL

35,00

 

12

FREE T3

30,00

 

13

FREE T4

30,00

 

14

LH (hormon luteinizant)

35,00

 

15

PROGESTERON

30,00

 

16

PROLACTINĂ

35,00

 

17

TESTOSTERON

40,00

 

18

T3 (tri-iodotironina)

30,00

 

19

T4 (tiroxina)

30,00

 

20

TSH (HORMON DE STIMULARE TIROIDIANĂ)

30,00

 

21

CA 125 (MARKER TUMORAL)

40,00

 

22

CA 15.3 (MARKER TUMORAL)

40,00

 

23

CA 19.9. (MARKER TUMORAL)

35,00

 

24

FREE PSA (ANTIGEN SPECIFIC PROSTATTIC FREE) CANTITATIV

35,00

 

25

PSA (ANTIGEN SPECIFIC PROSTATIC) CANTITATIV

35,00

 

26

FACTOR REUMATOID (CALITATIV)

10,00

 

27

FACTOR REUMATOID (CANTITATIV)

20,00

 

28

PROTEINA C REACTIVĂ (CALITATIV)

10,00

 

29

PROTEINA C REACTIVĂ (CANTITATIV)

20,00

 

30

VDRL (RAPID)

10,00

 

31

ASLO (CALITATIV)

15,00

 

32

RH

15,00

 

33

GRUPA SANGUINĂ

15,00

 

34

FERITINĂ

60,00

 

35

HELICOBACTER PYLORI (RAPID)

15,00

 

36

H PYLORI ELISA

40,00

 

e)

LABORATOR HEMATOLOGIC

   

1

HEMOGLOBINA GLICOZILATĂ

47,00

 

2

HEMOLEUCOGRAMĂ

18,00

 

3

NUMĂRĂTOARE RETICULOCITE (FROTIU)

18,00

 

4

EXAMEN CITOLOGIC AL FROTIULUI SANGUIN

40,00

 

5

MĂDUVA OSOASĂ

40,00

 

6

CELULE LUPICE

61,00

 

7

D DIMERI

   

8

APTT

20,00

 

9

PT

18,00

 

10

AP

18,00

 

11

INR

18,00

 

12

FIBRINOGEN

24,00

 

13

VSH

8,00

 

14

HEMATOCRIT

9,00

 

15

TIMP SÂNGERARE

10,00

 

16

TIMP COAGULARE

11,00

 

II.

RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

   

a)

RADIOLOGIE

   

1

COLANGIOGRAFIE PE TUB

80,00

 

2

RADIOGRAFIE CORD PULMON

46,00

 

3

RADIOGRAFIE ORGANE TORACE

46,00

 

4

RADIOGRAFIE ABDOMEN NATIV ÎN 2 PLANURI

53,00

 

5

RADIOGRAFIE ORGANE ALE GÂTULUI SAU PLANŞEU BUCAL

33,00

 

6

RADIOGRAFIE COLOANĂ CERVICALĂ ÎN 3 PLANURI

47,00

 

7

RADIOGRAFIE COLOANĂ COMPLETĂ, MAI PUŢIN COLOANA CERVICALĂ

54,00

 

8

RADIOGRAFIE COLOANĂ ÎN 2 PLANURI, MAI PUŢIN COLOANA CERVICALĂ

51,00

 

9

RADIOGRAFIE CENTURĂ SCAPULARĂ SAU BAZIN OSOS

61,00

 

10

RADIOGRAFIE TORACE OSOS ÎN MAI MULTE PLANURI

61,00

 

11

RADIOGRAFIE PARŢI ALE SCHELETULUI ÎN 2 PLANURI

51,00

 

12

RADIOGRAFIA CRANIULUI ÎN INCIDENŢA SPECIALĂ

30,00

 

13

RADIOGRAFIA CRANIULUI ÎN 2 PLANURI

45,00

 

14

UROGRAFIE

180,00

 

15

HISTEROSALPINGOGRAFIE

268,00

 

16

RADIOGRAFIE IRIGOSCOPIE

138,00

 

17

EXAMEN GASTRODUODENAL PÂNĂ LA VALVULA ILEOCECALĂ

131,00

 

18

EXAMEN GASTRODUODENAL PÂNĂ LA UNGHIUL DUODENO-JEJUNAL

85,00

 

19

EXAMEN ESOFAGIAN (TRANZIT BARITAT)

59,00

 

20

RADIOSCOPIE PULMONARĂ

17,00

 

b)

IMAGISTICĂ

   

1

ECOGRAFIE GENERALĂ

126,00

 

2

ECOGRAFIE ABDOMINALĂ

126,00

 

3

ECOGRAFIE PELVINĂ

126,00

 

4

ECO. ABDOMINALĂ PELVIANĂ DOPPLER (VASE RENALE MEZENTERICE)

44,00

 

5

ECOGRAFIE DOPPLER VASE

44,00

 

6

ECOGRAFIE CARDIACĂ

126,00

 

7

ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ SUPERIOARĂ

190,00

 

8

ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ INFERIOARĂ (COLONOSCOPIE)

230,00

 

9

ECO MAMARĂ

75,00

 

10

ECO TIROIDĂ

55,00

 

11

ECO TRANSVAGINALĂ

50,75

 

12

ECO PĂRŢI MOI

60,00

 

13

ECO MUSCULOSCHELETALĂ

50,00

 

14

ECO ARTICULARĂ UNILATERALĂ

40,00

 

15

ECO ARTICULARĂ BILATERALĂ

70,00

 

III.

OFTALMOLOGIE

   

1

CONSULTAŢIE INIŢIALĂ

39,00

 

2

CONSULTAŢIE DE CONTROL

23,00

 

3

XANTELASMĂ

83,00

 

4

SALAZION CURĂ CHIRURGICALĂ

36,00

 

5

TONOMETRIE

9,00

 

6

REFRACTOMETRIE

6,00

 

7

TEST SCHIRMER

14,00

 

8

SONDAJ ŞI SPĂLĂTURĂ CĂI LACRIMALE

14,00

 

9

RECOLTARE SECREŢIE CONJUNCTIVALĂ

8,00

 

10

PRESCRIPŢIE OCHELARI

13,00

 

11

PANSAMENT STERIL

7,00

 

12

NITRATARE

7,00

 

13

INJECŢIE SUBCONJUCTIVALĂ

14,00

 

14

INJECŢIE PARABULBARĂ

9,00

 

15

FIXAREA UNEI PROTEZE

9,00

 

16

EXCIZII PALPEBRALE

94,00

 

17

EXTRACŢIE CORP STRĂIN

20,00

 

18

BIOMICROSCOPIE

6,00

 

19

ACUITATE VIZUALĂ

6,00

 

20

EXOFTALMOMETRIE

13,00

 

21

EXAMEN FUND DE OCHI

9,00

 

22

ADMINISTRARE I.V. ŞI I.M. A MEDICAMENTELOR

11,00

 

23

EXAMEN CU LENTILA GOLDMAN

17,00

 

IV.

O.R.L.

   

1

CONSULTAŢIE INIŢIALĂ

39,00

 

2

CONSULTAŢIE DE CONTROL

23,00

 

3

PUNCŢIE, SPĂLĂTURA SINUSULUI MAXILAR

44,00

 

4

TAMPONAMENT ANTERIOR EPISTAXISUL ANTERIOR

75,00

 

5

TRATAMENT CHIRURGICAL COLECŢIE

46,00

 

6

TRATAMENT FLEGMON AMIGDALIAN

20,00

 

7

TRATAMENT HEMATOM SEPTAL

95,00

 

8

CURĂ CHIRURGICALĂ A OTHEMATOMULUI

30,00

 

9

INFILTRAŢII PENTRU NEVRALGII ARNOLD

33,00

 

10

REDRESAREA PIRAMIDEI NAZALE POSTTRAUMATIC

101,00

 

11

TRATAMENT DISFUNCŢIE TUBARĂ

24,00

 

12

CAUTERIZAREA MUCOASEI NAZALE

92,00

 

13

EXTRACŢIE CORPI STRĂINI NAZALI, AURICULARI, OROFARINGIENI

20,00

 

14

BADIJONAJ OROFARINGIAN, NAZAL

9,00

 

15

TRATAMENTUL PERFORAŢIEI TIMPANICE POSTTRAUMATICE

29,00

 

16

TRATAMENT FURUNCUL CONDUCT AUDITIV EXTERN

37,00

 

17

EXTRAGERE DOP CERUMEN AURICULAR (Incizie la nivel auricular)

29,00

 

18

ANEMIZARE PITUITARĂ

13,00

 

19

INJECŢII TRANSTIMPANALE ÎN OTITELE MEDII

18,00

 

20

MONTARE DE AERATOARE TRANSTIMPANALE

32,00

 

21

INFILTRAREA CORNETULUI NAZAL CU DIPROPHOS

24,00

 

22

EXAMEN FIBROSCOPIC RINOFARINGOLARINGIAN

24,00

 

23

SPĂLĂTURĂ AURICULARĂ

15,00

 

24

RECOLTARE SECREŢII

9,00

 

25

INSTILAŢII LARINGIENE

10,00

 

26

TRATAMENT TOPIC AL FOSEI NAZALE

9,00

 

27

ANESTEZIE LOCALĂ DE CONTACT

9,00

 

28

ANESTEZIE LOCALĂ PRIN INFILTRAŢIE

10,00

 

29

AUDIOGRAMA TONALĂ LIMINALĂ

11,00

 

V.

PEDIATRIE

   

1

CONSULTAŢIE INIŢIALĂ

34,00

 

2

CONSULTAŢIE DE CONTROL

24,00

 

3

RECOLTARE SÂNGE ŞI PRODUSE BACTERIOLOGICE

20,00

 

4

TOALETA PLĂGILOR SUPERFICIALE

20,00

 

5

ADMINISTRĂRI PARENTERALE I.M./I.V.

14,00

 

6

TRATAMENT CU ANTITERMICE LOCALE

10,00

 

7

INTERPRETARE RADIOGRAFII

8,00

 

8

DETERMINARE TEMPERATURĂ

8,00

 

9

DETERMINARE T.A.

8,00

 

10

DETERMINĂRI ANTROPOMETRICE

8,00

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 249 din data de 4 aprilie 2016