HOTĂRÂRE nr. 900 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal", bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj
Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pentru perioada realizării investiţiei
Beneficiar final: Unitatea administrativ-teritorială municipiul Craiova
Amplasament: bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj
Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

 

mii lei

241.635

(în preţuri la data de 28 august 2014; 1 euro = 4,4008 lei),

   

din care:

   

- construcţii-montaj

 

mii lei

168.511

- Eşalonarea investiţiei: INV/C+M

   

- Anul I

INV/C+M

mii lei/mii lei

140.000/100.000

- Anul II

INV/C+M

mii lei/mii lei

100.635/68.511

- Capacităţi:

   

- locuri în tribune

 

nr.

30.854

- suprafaţa construită

 

mp

21.720,7

- suprafaţa desfăşurată

 

mp

41.608,2

- Durata de realizare a investiţiei

 

luni

17

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 767 din data de 22 octombrie 2014