NORME METODOLOGICE din 5 noiembrie 2012 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 35 alin. (15)-(19) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
Art. 1
(1)Zilnic, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, pe baza cererilor care se încadrează în prevederile art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ale art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 la ordin şi ale art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordin, întocmesc situaţia centralizatoare care conţine suma necesară a fi repartizată pe unităţile administrativ-teritoriale care au depus cererile.
(2)În prima zi lucrătoare de la întocmirea situaţiei centralizatoare prevăzute la alin. (1), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene întocmesc Cererea privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, conform prevederilor art. 35 alin. (16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.
(3)Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene pot întocmi cererea prevăzută la alin. (2) pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin şi, respectiv, pentru sumele din cererile prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, distinct sau prin cumularea sumelor aferente cererilor depuse, potrivit ambelor anexe, după caz.
(4)Suma care se înscrie în cererea transmisă Ministerului Finanţelor Publice cuprinde, după caz, suma totală care face obiectul situaţiei centralizatoare sau, în situaţia în care suma solicitată anterior şi repartizată de Ministerul Finanţelor Publice nu a fost virată în totalitate în contul unităţilor administrativ-teritoriale, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene diminuează suma din cerere cu eventualele sume solicitate prin cererile anterioare şi nevirate în contul unităţilor administrativ-teritoriale potrivit art. 35 alin. (25) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.
(5)Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene răspund de faptul că sumele solicitate prin cererile transmise Ministerului Finanţelor Publice respectă prevederile alin. (4) şi ale art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.
(6)Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene transmit cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, scanate, prin e-mail, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare.
(7)Până cel târziu la data de 8 noiembrie 2012, Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare comunică direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene adresele de e-mail la care urmează a fi transmise cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la alin. (6). Până la aceeaşi dată, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene comunică Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare adresele de e-mail de la care urmează a fi transmise de către acestea cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la alin. (6).
(8)La data primirii prin e-mail a cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la alin. (6), Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare confirmă prin e-mail direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene primirea acestora, precizând în e-mailul transmis data şi ora primirii, precum şi numărul de înregistrare alocat.
(9)Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare înregistrează cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la alin. (6), primite de la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în ordinea cronologică a primirii acestora.
Art. 2
(1)Repartizarea sumelor solicitate pe fiecare judeţ se efectuează în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la art. 1 alin. (6), în limita sumelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012.
(2)Pentru sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare întocmeşte adrese către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, pe care le transmite acestora scanate, prin e-mail, la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (7).
(3)La data primirii adreselor prevăzute la alin. (2), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene confirmă, prin e-mail, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acestora, precizând în e-mailul transmis data şi ora primirii.
(4)Cererile privind solicitarea de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, prevăzute la art. 1 alin. (6), pentru care nu mai există sume de repartizat din suma aprobată la art. 35 alin. (1) lit. f) şi alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, se restituie direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene de către Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, însoţite de o comunicare scrisă. Comunicarea scrisă se transmite la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi scanată prin e-mail la adresele comunicate potrivit prevederilor art. 1 alin. (7). La data primirii comunicării, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene confirmă prin e-mail Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare primirea acesteia, precizând în e-mail-ul transmis data şi ora primirii.
(5)Pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, aprobate pentru a fi repartizate pe judeţe, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, să introducă modificările în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2012.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 750 din data de 7 noiembrie 2012