DECIZIE nr. 434 din 3 august 2012 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere cererea doamnei Dinu Cristina Elena, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/5.517 din 3 august 2012,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 54 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data de 3 august se suspendă, la cerere, raportul de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, pe o perioadă de 3 ani.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 3 august 2012