ORDIN nr. 3400 din 16 martie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.114/2015 privind aprobarea componenţei grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar şi a componenţei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar
În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. I
- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.114/2015 privind aprobarea componenţei grupului de elaborare a planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar şi a componenţei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 5 octombrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica-Cristina Anisie,

secretar de stat

ANEXĂ: Comisia de validare a proiectelor de planuri-cadru de învăţământ pentru învăţământul secundar
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.114/2015)

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia

Instituţia

1.

Adrian Curaj

ministru

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

2.

Monica-Cristina Anisie

secretar de stat

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

3.

Alin-Cătălin Păunescu

director general

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia generală învăţământ preuniversitar

4.

Domokos Szocs

director

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor

5.

Mihaela Tania Irimia

director

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia generală învăţământ preuniversitar

6.

Ciprian Fartuşnic

director general

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

7.

Angela Teşileanu

cercetător ştiinţific III, coordonator departament curriculum

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

8.

Zoica Elena Vlăduţ

director adjunct

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

9.

Silviu Cristian Mirescu

director

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

10.

Solomon Marcus

academician

Academia Română

11.

Mircea Dumitru

membru corespondent rector

Academia Română Universitatea din Bucureşti

12.

Firuţa Tacea

lector universitar dr.

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

13.

Cătălin Glava

director

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

14.

Carmen Mihaela Creţu

prorector

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

15.

Marin Popescu

director

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Relaţia cu Mediul Preuniversitar

16.

Cornelia Popa-Stavri

vicepreşedinte

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ

17.

Marius Ovidiu Nistor

preşedinte

Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret"

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 228 din data de 28 martie 2016