DECRET nr. 856 din 17 noiembrie 2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de apreciere pentru contribuţia deosebită avută la ocrotirea monumentelor comemorative şi a cimitirelor româneşti aflate pe teritoriul Republicii Slovace, pentru implicarea în acţiunile dedicate cinstirii memoriei soldaţilor români căzuţi în luptele purtate pentru eliberarea fostei Cehoslovacii în cel de-al Doilea Război Mondial,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler:
- domnului Pavel Nigrini, Asociaţia Slovacă a Luptătorilor Antifascişti (ASLA-SZPB);
- domnului Pavel Seben, Asociaţia Slovacă a Luptătorilor Antifascişti (ASLA-SZPB).
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 855 din data de 17 noiembrie 2015