ORDIN nr. 1151 din 22 septembrie 2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
(1)În data de 27 decembrie 2015 se organizează o extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale.
(2)La extragerea prevăzută la alin. (1) participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic cuprins între data de 1 septembrie şi data de 30 noiembrie 2015 care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.
Art. 2
(1)Fondul de premiere alocat extragerii prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 1.000.000 lei.
(2)Fondul de premiere prevăzut la alin. (1) se majorează cu sumele necesare rotunjirii valorii câştigului aferent unui bon fiscal, în condiţiile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 722 din data de 25 septembrie 2015