DECRET nr. 547 din 17 iunie 2015 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Domnului chestor de poliţie Vlad Ilie Barbu îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 439 din data de 19 iunie 2015