DECIZIE nr. 29 din 6 februarie 2014 privind numirea domnului Bogdan Mircea Dumitrache în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei
Având în vedere Adresa Ministerului Economiei nr. 105 din 16 ianuarie 2014,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 104 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Mircea Dumitrache se numeşte în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 95 din data de 6 februarie 2014