DECIZIE nr. 8 din 28 ianuarie 2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară
În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 84 alin. (2) şi (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 29 ianuarie 2013, ora 11,30, până la finalizarea dezbaterilor şi a votului asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, pentru:
1.reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (Plx 436/16.10.2012);
2.proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
3.proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar (PL-x 303/3.09.2012).
-****-

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 60 din data de 28 ianuarie 2013