DECIZIE nr. 181 din 4 aprilie 2013 privind reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere cererea doamnei Claudia Ioana Szabo, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/2106 din 29 martie 2013,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 96 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data de 1 mai 2013, doamna Claudia Ioana Szabo îşi reia, la cerere, activitatea în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 191 din data de 4 aprilie 2013