DECIZIE nr. 15 din 4 ianuarie 2013 pentru numirea domnului Gelu-Marin Oltean în funcţia de secretar de stat, coordonator al Departamentului de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gelu-Marin Oltean se numeşte în funcţia de secretar de stat, coordonator al Departamentului de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 7 din data de 4 ianuarie 2013