RECTIFICARE din 4 august 2014 la Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014
La Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 4 iulie 2014, se fac următoarele rectificări:
- la art. 2 alin. (2) şi (6), în loc de: "din anexa nr. 1 din Orientări" se va citi: "din anexa nr. 3 din Orientări";
- la art. 1 lit. b) din anexă, în loc de: "prevăzute în anexa nr. 1 din ..." se va citi: "prevăzute în anexa nr. 3 din ...".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 582 din data de 4 august 2014