HOTĂRÂRE nr. 798 din 30 septembrie 2015 privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea unor imobile, aflate în proprietatea publică a statului şi având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Art. 2
Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 1 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în proprietatea publică a statului, care se transmit din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnico-economice ale imobilului

Valoarea de inventar
- lei -

1.

35889

8.29.08

Construcţia 1

Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române CIF 4453144

Corp administrativ
(P + 2E)
Suprafaţa construită - 521 mp
Suprafaţa desfăşurată - 1.506 mp
Carte funciară nr. 263214

27.932

2.

35890

8.28.08

Construcţia 2

Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române CIF 4453144

Ateliere şi garaj (P)
Suprafaţa construită - 1.746 mp
Suprafaţa desfăşurată - 1.785 mp
Carte funciară nr. 263214

125.431

3.

101772

8.28.08

Construcţia 3

Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române CIF 4453144

Ateliere şi garaj (P+ 1E)
Suprafaţa construită - 1.593 mp
Suprafaţa desfăşurată - 1.748 mp
Carte funciară nr. 263214

881.892

4.

101773

8.28.13

Construcţia 4

Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române CIF 4453144

Ateliere (P) Suprafaţa construită - 435 mp
Suprafaţa desfăşurată - 439,5 mp
Carte funciară nr. 263214

221.364

5.

101774

8.28.08

Construcţia 5

Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române CIF 4453144

Garaj (P) Suprafaţa construită - 1.722 mp
Suprafaţa desfăşurată - 1.085 mp
Carte funciară nr. 263214

730

6.

101775

8.30

Construcţia 6

Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române CIF 4453144

Pavilionul F - Staţie PECO
Suprafaţa construită - 4 mp
Suprafaţa desfăşurată - 40 mp
Spaţiu depozitare pubele
Suprafaţa construită - 5 mp
Carte funciară nr. 263214

75.797

7.

101776

8.29.08

Teren 1

Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 16, sectorul 1

Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de star

CUI 2351555

Ministerul Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române CIF 4453144

Suprafaţa - 8.859 mp
Carte funciară nr. 263214

33.951.942

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 739 din data de 2 octombrie 2015