În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Aranjamentul administrativ, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013, ratificată prin Legea nr. 5/2015.
Art. 2
Se aprobă Protocolul la Aranjamentul administrativ, semnat la Quebec la 19 noiembrie 2013, pentru aplicarea Înţelegerii în domeniul securităţii sociale dintre Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec la 19 noiembrie 2013, ratificată prin Legea nr. 5/2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 372 din data de 28 mai 2015