HOTĂRÂRE nr. 158 din 11 martie 2016 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public în art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 80 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară, din care 40 de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară revin Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
(2)Numărul maxim de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie se suplimentează în mod corespunzător cu numărul de posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie judiciară prevăzut pentru acest parchet la alin. (1).
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 190 din data de 14 martie 2016