În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 925 din data de 14 decembrie 2015