HOTĂRÂRE nr. 951 din 4 decembrie 2013 privind aprobarea stemei comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi
Descrierea stemei
Stema comunei Valea Mărului, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp roşu, se află un măr cu două frunze, flancat de două ramuri de salcâm ce se întretaie în partea de jos, totul de argint.
În vârful scutului, în câmp argintiu, se află o pasăre Phoenix neagră, ieşind din flăcări roşii.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Mărul face referire la etimologia localităţii.
Cele două ramuri de salcâm simbolizează bogăţia silvică a zonei în salcâmi.
Pasărea Phoenix reprezintă un simbol care se regăseşte în blazonul familiei Mavrocordat, care a fost proprietara moşiei Puţeni (fosta denumire a satului Valea Mărului).
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 9 decembrie 2013