DECIZIE nr. 6 din 3 ianuarie 2013 pentru eliberarea domnului Cococi Toma Longin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cococi Toma Longin se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Pădurilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 4 din data de 3 ianuarie 2013