Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
___
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul afacerilor externe,

Andrei Marga

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

ANEXA:
(1)_
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Cabinet secretar de stat
26 ianuarie 2012
Str. Apolodor nr. 17
Sectorul 5, Bucureşti
Tel.: +021 319 97 39
Fax: +021 312 20 11
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Domnului Peter Harrold, director
Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală
Ref.: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă
Ca urmare a schimbului nostru de scrisori prin care Banca, între altele, a fost de acord să extindă datele de închidere a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă până la 30 iunie 2012, la solicitarea agenţiei de implementare (Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale), rugăm Banca să fie de acord cu următoarele realocări între categoriile grantului:
- suma de 255.000 dolari SUA de la categoria (6) "Nealocate" la categoria (2) "Lucrări". Realocarea este justificată prin necesitatea acoperirii unor diferenţe de curs valutar în cadrul contractului pentru un număr suplimentar de iazuri de decantare reabilitate faţă de cele 5 prevăzute iniţial, precum şi pentru instalarea unor sisteme de monitorizare a mediului şi de alarmare timpurie în situaţii de urgenţă, prevăzute iniţial la altă categorie;
- suma de 30.000 dolari SUA de la categoria (6) "Nealocate" la categoria (4) "Instruire, ateliere de lucru şi vizite de studii". Realocarea este necesară pentru finanţarea unei vizite de lucru în ţări cu experienţă în întocmirea ghidurilor pentru garanţii financiare de mediu (fondul de contingenţă pentru mediu), aplicabile activităţilor miniere, în special în managementul deşeurilor miniere;
- suma de 85.000 dolari SUA de la categoria (6) "Nealocate" la categoria (3) "Servicii de consultanţă, inclusiv audit". Necesitatea realocării derivă din transferul unor activităţi de la împrumut la grant (dezvoltarea şi instalarea unor sisteme informatice de răspuns în cazul dezastrelor provocate de deversări miniere, monitorizarea mediului şi sprijin pentru adoptarea deciziilor în industria minieră), precum şi pentru serviciile de consultanţă în legătură cu vizita de lucru menţionată mai sus.
Prin urmare, tabelul care prezintă categoriile grantului şi sumele alocate pentru fiecare categorie va fi modificat după cum urmează:

Categoria

Suma
(dolari SUA)

 

Suma
(dolari SUA)

(1) Bunuri

1.200.000

 

1.200.000

(2) Lucrări

2.700.000

+255.000

2.955.000

(3) Servicii de consultanţă, inclusiv audit

1.600.000

+85.000

1.685.000

(4) Instruire, ateliere de lucru şi vizite de studii

360.000

+30.000

390.000

(5)-A. Costuri de operare pentru partea D a Proiectului

0

 

0

(5)-B. Costuri de operare pentru partea E.4 a Proiectului

770.000

 

770.000

(6) Nealocate

370.000

-370.000

0

Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră favorabil la cele de mai sus.
Al dumneavoastră sincer,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
(2)_
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Cabinet secretar de stat
607.396 din 21 martie 2012
Str. Apolodor 17
Sectorul 5, Bucureşti
Tel.: +021 319 97 39
Fax: +021 312 20 11
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Domnului Peter Harrold, director
Europa Centrală şi Ţările Baltice şi Asia Centrală
Ref.: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (Împrumut nr. 4.736 RO) Amendament la Acordul de împrumut
Ne referim la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 26 mai 2004, cu amendamentele ulterioare.
Ca urmare a extinderii cu 6 luni a datei de închidere a împrumutului mai sus menţionat (de la 20 decembrie 2011 la 30 iunie 2012), Ministerul Mediului şi Pădurilor a înaintat către Ministerul Finanţelor Publice o solicitare pentru realocarea sumelor împrumutului, în vederea asigurării fondurilor suficiente la categoria 5 (c) a Proiectului - Costuri de operare pentru MMP, până la 30 iunie 2012.
În consecinţă, vă supunem atenţiei următoarea propunere pentru modificarea anexei nr. 1 "Trageri din împrumut", după cum urmează:

Categoria

Sume
(dolari SUA)

 

1

2

3

(1) Lucrări pentru:

  

(a) Partea B a Proiectului

40.306.000

 

(b) Partea C a Proiectului

69.594.769

 

(c) Partea D a Proiectului

2.333.000

 

(d) Partea E a Proiectului

  

(i) Partea E.1

0

 

(ii) Partea E.2

0

 

(iii) Partea E.3

26.646

 

(2) Bunuri pentru:

  

(a) Partea A a Proiectului

8.904.000

 

(b) Partea C a Proiectului

367.500

-14.580

(c) Partea E a Proiectului

  

(i) Partea E.1

69.091

 

(ii) Partea E.2

134.000

 

(iii) Partea E.3

246.241

 

(iv) Partea E.4

23.000

 

(d) Partea D a Proiectului

2.000.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C.5 a proiectului

0

 

(4) Serviciile consultanţilor, inclusiv audit şi instruire pentru:

  

(a) Partea A a Proiectului

3.300.000

 

(b) Partea B a Proiectului

4.536.000

 

(c) Partea C a Proiectului

5.853.369

-45.420

(d) Partea E a Proiectului

  

(i) Partea E.1

100.000

 

(ii) Partea E.2

2.406.000

 

(iii) Partea E.3

28.875

 

(e) Partea D a Proiectului

313.463

 

(5) Costuri de operare pentru:

  

(a) UMP-MAI

100.909

 

(b) UMP-MDRT

272.000

 

(C) UMP-MMP

1.927.000

+60.000

(d) UMP-ANRM

482.000

 

(6) Nealocate pentru:

  

(a) Partea A a Proiectului

0

 

(b) Partea B a Proiectului

0

 

(c) Partea C a Proiectului

0

 

(d) Partea D a Proiectului

0

 

Total:

143.324.463

 
Aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră favorabil la cele de mai sus.
Al dumneavoastră sincer,
Cristian Sporiş,
secretar de stat
(3)_

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare

1818 H Street N.W.

Washington, D.C. 20433

USA.

(202)473-1000

Cable Address: INTBAFRAD

Cable Address: INDEVAS

15 martie 2012
Excelenţei Sale,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
ministrul finanţelor publice
Bucureşti, România
Stimate domnule ministru,
Re: România - Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (HRMEP, TF 053472 RO) - Realocarea sumelor
Am primit scrisoarea dumneavoastră datată 26 ianuarie 2012, prin care ne-aţi solicitat realocarea sumelor în cadrul Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă pentru TF 053472 RO. Suntem încântaţi să răspundem cererii dumneavoastră. Prin urmare, Banca realocă prin aceasta sumele grantului prevăzute în paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă, după cum urmează:
- 255.000 dolari SUA de la categoria (6) "Nealocate" la categoria (2) "Lucrări";
- 30.000 dolari SUA de la categoria (6) "Nealocate" la categoria (4) "Instruire, ateliere de lucru şi vizite de studii";
- 85.000 dolari SUA de la categoria (6) "Nealocate" la categoria (3) "Servicii de consultanţă, inclusiv audit". În consecinţă, sumele alocate în prezent pentru diferitele categorii sunt după cum urmează:
Categoria (1) - 1.200.000 dolari SUA
Categoria (2) - 2.955.000 dolari SUA
Categoria (3) - 1.685.000 dolari SUA
Categoria (4) - 390.000 dolari SUA
Categoria (5) - 770.000 dolari SUA
Categoria (6) - 000 dolari SUA
Al dumneavoastră sincer,
Peter Harrold,
director
Europa Centrală şi Ţările Baltice Regiunea Europa şi Asia Centrală
CC: Domnul Cristian Sporiş,
secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Doamna Angela Carabaş,
director general
Ministerul Finanţelor Publice
Domnul Ruud Treffers,
director executiv
(4)_
Banca Mondială
BANCA MONDIALA
Europa Centrală şi Ţările Baltice
Regiunea Europa şi Asia Centrală
17 Avenue Marnix, Et. 2,1000 Bruxelles, Belgia
Tel.: (322)5040994,
Fax: (322) 5040999
16 aprilie 2012
Excelenţei Sale,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
ministrul finanţelor publice
Bucureşti, România
Stimate domnule ministru,
Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă
(Împrumut nr. 4.736 RO)
Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă TF 053472 RO
Realocarea sumelor
Dragă domnule ministru,
Ca urmare a scrisorii dumneavoastră datate 21 martie 2012, prin care ne-aţi solicitat realocarea sumelor în cadrul împrumutului menţionat, sunt încântat să vă informez că Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) răspunde cererii dumneavoastră.
În consecinţă, Banca realocă prin aceasta sumele împrumutului alocate în tabelul din secţiunea 1 a anexei nr. 1 la Acordul de împrumut dintre România şi Bancă, datat 26 mai 2004. Tabelul revizuit cu sumele realocate este prezentat în anexa la această scrisoare.
Al dumneavoastră sincer,
Peter Harrold,
director regional
CC: Domnul Ruud Treffers,
director executiv
Banca Mondială
E.S. Attila Korodi,
ministrul mediului şi pădurilor
Bucureşti, România
Domnul Cristian Sporiş,
secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Doamna Angela Carabaş,
director general
Ministerul Finanţelor Publice
(41)ANEXĂ
- Anexa nr. 1 - Trageri din împrumut
1.Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum şi procentul maxim în care urmează să fie finanţate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

Categoria

Suma alocată din împrumut
(exprimată în dolari)

Procent din cheltuieli ce urmează a fi finanţat (%)

1

2

3

(1) Lucrări pentru:

 

100% din cheltuielile externe şi 78% din cheltuielile locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 78% din toate cheltuielile ulterioare

a) partea B a Proiectului

40.306.000

b) partea C a Proiectului

69.594.769

 

c) partea D a Proiectului

2.333.000

 

d) partea E a Proiectului

  

(i) partea E.1

0

 

(ii) partea E.2

0

 

(iii) partea E.3

26.646

 

(2) Bunuri pentru:

 

100% din cheltuielile externe şi 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 75% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achiziţionate pe piaţa internă (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 75% din toate cheltuielile ulterioare

a) partea A a Proiectului

8.904.000

b) partea C a Proiectului

352.920

c) partea E a Proiectului

  

(i) partea E.1

69.091

 

(ii) partea E.2

134.000

 

(iii) partea E.3

246.241

 

(iv) partea E.4

23.000

 

d) partea D a Proiectului

2.000.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C.5 a Proiectului

0

100% din cheltuielile externe şi 75% din cheltuielile locale

(4) Servicii de consultanţă, inclusiv audit şi instruire pentru:

 

75% din cheltuielile cu consultanţi locali şi 85% din cheltuielile cu consultanţi străini

a) partea A a Proiectului

3.300.000

 

b) partea B a Proiectului

4.536.000

 

c) partea C a Proiectului

5.807.949

 

d) partea E a Proiectului

  

(i) partea E.1

100.000

 

(ii) partea E.2

2.406.000

 

(iii) partea E.3

28.875

 

e) partea D a Proiectului

313.463

 

(5) Costuri de operare pentru:

  

a) UMP-MAI

100.909

75%

b) UMP-MTCT

272.000

75%

c) UMP-MMGA

1.987.600

75%

d) UMP-ANRM

482.000

75%

(6) Nealocate pentru:

  

a) partea A Proiectului

0

 

b) partea B a Proiectului

0

 

c) partea C a Proiectului

0

 

d) partea D a Proiectului

0

 

TOTAL:

143.324.463

 
(5)_
BANCA MONDIALĂ
Europa Centrală şi Ţările Baltice
Regiunea Europa şi Asia Centrală
17 Avenue Marnix, Et. 2, 1000 Bruxelles, Belgia
Tel.: (322)5040994,
Fax: (322) 5040999
10 mai 2012
Domnului Cristian Sporiş,
secretar de stat
ministrul finanţelor publice
Bucureşti, România
Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă
(Împrumut nr. 4.736 RO)
Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă TF 053472 RO
Scrisoarea de realocare a sumelor împrumutului datată 16 aprilie 2012 - Corringendum
Dragă domnule Sporiş,
Mă refer la scrisoarea noastră datată 16 aprilie 2012, prin care, în urma solicitării Ministerului Finanţelor Publice datate 21 martie 2012, am realocat sumele împrumutului alocate în tabelul din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut pentru proiectul de mai sus dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 26 mai 2004, aşa cum a fost amendat. Am observat o eroare de tipar la anexa nr. 1 ataşată la scrisoarea menţionată. Am efectuat corectura şi transmitem anexa revizuită. Procentul corect al cheltuielilor care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului este acum reflectat în anexa nr. 1 ataşată.
Ne cerem scuze pentru inconvenient.
Al dumneavoastră sincer,
Peter Harrold,
director regional
CC:
E.S. Rovana Plumb,
ministrul mediului şi pădurilor
Bucureşti, România
Doamna Boni Florinela Cucu,
director general
Ministerul Finanţelor Publice
Domnul Ruud Treffers,
director executiv
Banca Mondială
(51)ANEXĂ
- Anexa nr. 1 - Trageri din împrumut
1.Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum şi procentul maxim în care urmează să fie finanţate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

Categoria

Suma alocată din împrumut
(exprimată în dolari)

Procent din cheltuieli ce urmează a fi finanţat
(%)

1

2

3

(1) Lucrări pentru:

 

100% din cheltuielile externe şi 78% din cheltuielile locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 78% din toate cheltuielile efectuate înainte de 19 decembrie 2011 şi 100% din toate cheltuielile ulterioare

a) partea B a Proiectului

40.306.000

b) partea C a Proiectului

69.594.769

c) partea D a Proiectului

2.333.000

 

d) partea E a Proiectului

  

(i) partea E.1

0

 

(ii) partea E.2

0

 

(iii) partea E.3

26.646

 

(2) Bunuri pentru:

 

100% din cheltuielile externe şi 78% din cheltuielile locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 78% din toate cheltuielile efectuate înainte de 19 decembrie 2011 şi 100% din toate cheltuielile ulterioare

a) partea A a Proiectului

8.904.000

b) partea C a Proiectului

352.920

 

c) partea E a Proiectului

  

(i) partea E.1

69.091

 

(ii) partea E.2

134.000

 

(iii) partea E.3

246.241

 

(iv) partea E.4

23.000

 

d) partea D a Proiectului

2.000.000

 

(3) Servicii tehnice pentru partea C.5 a Proiectului

0

100% din cheltuielile externe şi 75% din cheltuielile locale

(4) Servicii de consultanţă, inclusiv audit şi instruire pentru:

 

75% din cheltuielile cu consultanţi locali şi 85% din cheltuielile cu consultanţi străini efectuate înainte de 19 decembrie 2011 şi 100% din toate cheltuielile ulterioare

a) partea A a Proiectului

3.300.000

b) partea B a Proiectului

4.536.000

 

c) partea C a Proiectului

5.807.949

 

d) partea E a Proiectului

  

(i) partea E.1

100.000

 

(ii) partea E.2

2.406.000

 

(iii) partea E.3

28.875

 

e) partea D a Proiectului

313.463

 

(5) Costuri de operare pentru:

 

75% din cheltuielile efectuate înainte de 19 decembrie 2011 şi 100% din toate cheltuielile ulterioare

a) UMP-MAI

100.909

b) UMP-MTCT

272.000

 

c) UMP-MMGA

1.987.600

 

d) UMP-ANRM

482.000

 

(6) Nealocate pentru:

  

a) partea A a Proiectului

0

 

b) partea B a Proiectului

0

 

c) partea C a Proiectului

0

 

d) partea D a Proiectului

0

 

TOTAL:

143.324.463

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 580 din data de 14 august 2012