HOTĂRÂRE nr. 935 din 27 noiembrie 2013 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 se repartizează pe judeţe suma de 1.000 mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 se repartizează pe judeţe suma totală de 46.000 mii lei, din care 41.000 mii lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, iar 5.000 mii lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Sumele prevăzute în anexa nr. 2 se repartizează pe comune, oraşe şi municipii, prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratelor şcolare.
(2)Inspectoratele şcolare comunică direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice sumele repartizate pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.
Art. 3
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările în structura bugetului de stat.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: SUME repartizate pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Suma repartizată pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special

1

Bihor

100

2

Bistriţa-Năsăud

100

3

Braşov

30

4

Brăila

50

5

Buzău

70

6

Caraş-Severin

30

7

Călăraşi

30

8

Covasna

50

9

Dâmboviţa

50

10

Giurgiu

50

11

Harghita

50

12

Ialomiţa

30

13

Iaşi

30

14

Maramureş

150

15

Mureş

50

16

Olt

50

17

Vaslui

30

18

Vrancea

50

Total:

1.000

ANEXA nr. 2: SUME repartizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, pentru plata contribuţiilor aferente acestora, precum şi pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
- mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

Total

din care:

Suma repartizată pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora

Suma repartizată pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

1

Alba

300

200

100

2

Argeş

3700

2900

800

3

Braşov

1000

1000

0

4

Buzău

2300

1800

500

5

Cluj

2500

2500

0

6

Dolj

3000

3000

0

7

Galaţi

1200

1200

0

8

Harghita

1800

1600

200

9

Hunedoara

200

0

200

10

Ilfov

2500

2500

0

11

Maramureş

4500

4500

0

12

Mehedinţi

700

700

0

13

Olt

5900

4500

1400

14

Prahova

1000

1000

0

15

Satu Mare

5400

4800

600

16

Sălaj

4800

4800

0

17

Suceava

1000

1000

0

18

Timiş

1700

500

1200

19

Vâlcea

2000

2000

0

20

Vrancea

500

500

0

Total:

46.000

41.000

5.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 746 din data de 2 decembrie 2013