HOTĂRÂRE nr. 5bis din 11 decembrie 2015 pentru înfiinţarea funcţiei onorifice de "Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România"
În temeiul art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. g) şi n) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se înfiinţează funcţia onorifică de "Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România".
Art. 2
Funcţia onorifică înfiinţată potrivit art. 1 nu conferă celui care o deţine drepturi sau obligaţii suplimentare în relaţia cu Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare ANEVAR.
Art. 3
Se aprobă acordarea calităţii de Preşedinte de onoare al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, pe viaţă, domnului Gheorghe Bădescu, membru de onoare al ANEVAR, membru fondator al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1992 conform prevederilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) şi recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2004.
Art. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Adrian Vascu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 948 din data de 22 decembrie 2015