Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) şi ale art. 24 din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2), art. 11 lit. d) şi al art. 14 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti - Ilfov răspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 774/IG/2010* pentru aprobarea Procedurii de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,

Nicolae Cornea

_____
* Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 774/IG/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 600 din data de 10 august 2015