HOTĂRÂRE nr. 64 din 4 noiembrie 2013 privind numirea unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român
În temeiul dispoziţiilor art. 67 din Constituţia României, republicată, al prevederilor art. 12 din Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată, precum şi ale art. 139 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Senatul îl numeşte pe domnul Mihai-Zoltan Nagy în calitatea de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 683 din data de 6 noiembrie 2013