În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

ANEXA nr. 1: AMENDAMENTUL UNU*) la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestra (titlu abreviat: AGS PMOU)
__
*) Traducere.
INTRODUCERE
Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii (denumite în continuare participanţi),
având în vedere Memorandumul de înţelegere al Programului de supraveghere terestră al Alianţei NATO (AGS PMOU), care a intrat în vigoare la 3 septembrie 2009, şi
stabilind că AGS PMOU trebuie actualizat pentru a reflecta drepturile şi responsabilităţile actuale ale participanţilor;
întrucât, pe baza acordului dintre Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei şi NAGSMO BOD, semnat la 12 decembrie 2012, Danemarca a fost reintegrată în programul AGS,
întrucât Ministerul Apărării Naţionale al Canadei s-a retras din programul AGS începând cu 30 aprilie 2012, plătind o sumă de 37 de milioane de euro (anul de bază 2007), ca o compensare a retragerii sale din program, aşa cum s-a convenit în Aranjamentul Contribuţiei, semnat la 29 martie 2012, dintre Ministerul Apărării Naţionale al Canadei şi NAGSMO BOD,
întrucât Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia a solicitat să devină membru al programului AGS,
participanţii au convenit modificarea PMOU după cum urmează:
SECŢIUNEA I: Scop
Acest amendament are ca obiectiv actualizarea AGS PMOU pentru a reflecta retragerea Canadei, reintegrarea Danemarcei ca participant fondator şi aderarea Poloniei la AGS PMOU.
SECŢIUNEA II: Modificări
1.Pagina de titlu:
Se înlocuieşte actuala pagină de titlu cu pagina de titlu următoare:
"MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
între
Ministerul Apărării din Republica Bulgaria
şi
Ministerul Apărării din Republica Cehă
şi
Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei
şi
Ministerul Apărării din Republica Estonia
şi
Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania
şi
Ministerul Apărării din Republica Italiană
şi
Ministerul Apărării din Republica Letonia
şi
Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania
şi
ministrul apărării al Marelui Ducat de Luxemburg
şi
Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei
şi
ministrul apărării naţionale din Republica Polonia
şi
Ministerul Apărării Naţionale din România
şi
Ministerul Apărării din Republica Slovacia
şi
Ministerul Apărării din Republica Slovenia
şi
Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii
privind
Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră
(- titlu abreviat: AGS PMOU)"
2.La Secţiunea I "Introducere":
În primul alineat, se elimină "ministrul apărării naţionale din Canada."
Se introduce "ministrul apărării naţionale din Republica Polonia".
3.La Secţiunea VII "Aranjamente financiare":
Alineatul 7.1.1 se înlocuieşte cu:
"Plafonul financiar pentru Programul Nucleul AGS include costurile de achiziţie, plus costurile administrative şi costul ISS iniţial (numai sprijinul logistic al contractantului). Plafonul financiar este de 1330,96 milioane euro (anul de bază 2007) incluzând contribuţia Canadei datorată retragerii sale, de 37 milioane euro (anul de bază 2007) şi contribuţiile financiare ale naţiunilor participante, prezentate în tabelul de mai jos. Fiecare participant va suporta costurile Programului, inclusiv costurile NAGSMA, în conformitate cu tabelul de mai jos.
Costurile financiare ale Programului AGS, inclusiv NAGSMA şi ISS iniţial, la anul de referinţă 2007:

Participanţii

Procentajul de participare la costuri

Contribuţiile naţionale la AGS, în milioane euro

%

anul de referinţă 2007

Bulgaria

0,6074

7,86

Republica Cehă

1,5851

20,51

Danemarca

2,6019

33,67*

Estonia

0,1909

2,47

Germania

30,9492

400,47

Italia

13,6967

177,23

Letonia

0,2450

3,17

Lituania

0,3694

4,78

Luxembourg

0,2682

3,47

Norvegia

3,0843

39,91

Polonia

4,3688

56,53

România

1,9537

25,28

Slovacia

0,7983

10,33

Slovenia

0,4560

5,90

Statele Unite ale Americii

38,8251

502,38

TOTAL:

100%

1.293,96**

__
* Ponderea costurilor Danemarcei este bazată pe contribuţia totală de 33,667,566 echivalent EUR BY07.
** Această sumă nu include contribuţia Canadei de 37,00 M EUR BY07.
SECŢIUNEA III: Data intrării în vigoare şi semnarea
3.1.Prezentul amendament Unu la NATO AGS PMOU intră în vigoare atunci când a fost semnat de toţi participanţii, la data ultimei semnături. Cu excepţia cazurilor menţionate în mod special în acest document, toate celelalte prevederi ale Memorandumului de înţelegere al Programului NATO AGS PMOU din 3 septembrie 2009 rămân neschimbate.
3.2.Cele prezentate mai sus reprezintă voinţa părţilor în legătură cu subiectele respective.
Pentru Ministerul Apărării din Republica Bulgaria
Semnătura:
Numele: Angel Naydenov
Funcţia: ministru
Data: 16.10.2013
Pentru Ministerul Apărării din Republica Cehă
Semnătura:
Numele: Josef Mucka
Funcţia: directorul Departamentului Dezvoltare Strategică, Direcţia Politică de Apărare şi Strategie
Data: 6.09.2013
Pentru ministrul apărării din Regatul Danemarcei
Semnătura:
Numele: Per Pugholm Olsen
Funcţia: şeful pentru asigurarea materială a forţelor armate
Data: 19.12.2013
Pentru ministrul apărării din Republica Estonia
Semnătura:
Numele: Ingvar Parnamae
Funcţia: subsecretar pentru investiţii pentru apărare
Data: 13.08.2013
Pentru Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania
Semnătura:
Numele: de Maiziere
Funcţia: ministru
Data: 19.08.2013
Pentru Ministerul Apărării din Republica Italiană
Semnătura:
Numele: Mario Mauro
Funcţia: ministrul apărării
Data: 30.01.2014
Pentru Ministerul Apărării din Republica Letonia
Semnătura:
Numele: Dr. Artis Pabriks
Funcţia: ministrul apărării
Data: 19 august 2013
Pentru Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania
Semnătura:
Numele: indescifrabil
Funcţia: director general pentru capabilităţi şi armamente
Data: 14 octombrie 2013
Pentru ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului
Semnătura: pentru ministrul apărării
Numele: Alzin
Funcţia: consilier de direcţie, clasa 1
Data: 25.11.2013
Pentru Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei
Semnătura:
Numele: Fridthjof Sogaard
Funcţia: director general
Data: 9 septembrie 2013
Pentru ministrul apărării naţionale din Republica Polonia
Semnătura:
Numele: Nowak Wladziemierz
Funcţia: directorul Departamentului Politici de Armamente
Data: 2.04. 2014
Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România
Semnătura:/sub rezerva aprobării
Numele: Mircea Duşa
Funcţia: ministrul apărării naţionale
Data: 13 martie 2014
Pentru Ministerul Apărării din Republica Slovacă
Semnătura:
Numele: Martin Glvac
Funcţia: ministrul apărării
Data: 4 noiembrie 2013
Pentru Ministerul Apărării din Republica Slovenia
Semnătura:
Numele: Roman Jakic
Funcţia: ministrul apărării
Data: 14.10.2013
Pentru Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii
Semnătura:
Numele: Frank Kendall
Funcţia: subsecretar al apărării pentru achiziţii, tehnologie şi logistică
Data: 6.11.2013
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 420 din data de 6 iunie 2014