În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 9 din 3 iunie 2015 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 10 "Instalaţii şi echipamente aferente construcţiilor" şi Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 5 iulie 2015 al Comitetului tehnic de coordonare generală,
În temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995, republicată, şi ale art. 4 pct. II lit. e) şi art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.
Art. 1
Art. 2
Prezentul ordin1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la date publicării.
___
1Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC".
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 930/20022 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13-2002" şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 929/20022 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I13/1-2002", precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.
___
2Ordinele ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 930/2002 şi nr. 929/2002 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 897bis bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 897 bis din data de 2 decembrie 2015