DECIZIE nr. 209 din 14 iunie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Miron Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Având în vedere propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, formulată prin Adresa nr. 204.837 din 6 iunie 2016, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.750 din 6 iunie 2016, precum şi Avizul favorabil nr. 30.867/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul Miron Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), precum şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Miron Moldovan exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 444 din data de 14 iunie 2016