RAPORT nr. 9643 din 20 mai 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-8 aprilie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti pentru anul 2014.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti au totalizat 6.900,00 lei şi au fost obţinute din exclusiv din cotizaţiile membrilor de partid. De asemenea, s-a constatat faptul că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste fapte, Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 5 Bucureşti a fost sancţionat conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II.Recomandări:
- respectarea cu stricteţe a tuturor reglementărilor contabile în vigoare, a prevederilor Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi informarea cu privire la aprobarea de acte normative noi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 25 iunie 2015