HOTĂRÂRE nr. 1076 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 917 din data de 17 decembrie 2014