ORDIN nr. 2390 din 17 septembrie 2012 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2013, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
Având în vedere:
- prevederile art. 1 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare,
în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2013, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală asistenţă socială şi agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
Unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, pentru anul 2013, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

Unităţi de asistenţă socială

Categorii de persoane beneficiare/încadrarea în Nomenclatorul instituţiilor de asistenţă socială

Categorii de cheltuieli eligibile

Nivelul mediu lunar al subvenţiei care poare fi acordat/beneficiar

CU CAZARE

centre rezidenţiale, centrele care acordă cazare mai mult de 24 de ore

- persoane aflate în diferite situaţii de dificultate

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social, lucrător social, pedagog social;

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai pentru centrele pentru copii);

7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate;

8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor;

9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;

11. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

250 lei

adăposturi de noapte

- persoane fără adăpost

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social, lucrător social;

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate;

7. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

8. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;

9. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

175 lei

FĂRĂ CAZARE

cantine sociale şi alte servicii de acordare a hranei (masa pe roţi)

- persoane şi familii cu venituri mici

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social, lucrător social;

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

90 lei

unităţi de îngrijiri la domiciliu, pentru serviciile prevăzute la art. 35 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare

- persoane cu handicap

- persoane vârstnice

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială asistent social, lucrător social, îngrijitor la domiciliu;

2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spaţiul destinat funcţionării unităţii de îngrijiri);

3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

4. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;

5. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

120 lei

centre de zi care acordă unul sau mai multe dintre următoarele servicii: îngrijire personală şi supraveghere, recuperare şi terapii de recuperare, terapii ocupaţionale*)

- copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi

- persoane cu handicap

- persoane vârstnice

- persoane victime ale violenţei în familie

- persoane toxicodependente

- persoane victime ale traficului de persoane

- persoane imigrante şi refugiaţi

- persoane fără adăpost

- persoane tinere care părăsesc sistemul de protecţie a copilului

1. cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistenţă socială: asistent social, lucrător social, pedagog social;

2. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;

3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei;

4. cheltuieli cu iluminatul;

5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon;

6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate (numai pentru centrele pentru copii);

7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele asistate;

8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor;

9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;

11. cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

175 lei

*)Nu sunt eligibile centrele de zi care acordă exclusiv servicii de consiliere şi informare, precum şi servicii de tip after school.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 668 din data de 24 septembrie 2012