ORDIN nr. 28 din 18 ianuarie 2013 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. E.N. 418/2013;
- prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 352/2002 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.200/2011 pentru aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 2 august 2011, precum şi alte dispoziţii contrare.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru microbiologie şi imunologie "Cantacuzino"
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 51 din data de 23 ianuarie 2013