ORDIN nr. 398 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2013
În baza prevederilor art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă suma de 27.000 lei, reprezentând ultima tranşă de 10% din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, din cadrul Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, pe anul 2013.
Art. 2
Resursele financiare necesare cofinanţării Centrului European al Consumatorilor România sunt asigurate prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, capitolul "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul X "Alte cheltuieli", articolul 59.11 "Asociaţii şi fandaţii".
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Cristian Nica

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 817 din data de 21 decembrie 2013