ORDIN nr. 621 din 30 aprilie 2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement
Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, precum şi Comunicarea Comisiei Europene în cadrul implementării Directivei 94/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 1994 privind armonizarea legislativă şi administrativă a statelor membre referitoare la ambarcaţiunile de agrement, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 16 ianuarie 2015,
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

ANEXĂ: LISTA standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement*
___
* Lista menţionează standardele romaneşti care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România până la 31 ianuarie 2015 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 14 din 16 ianuarie 2015.
(- Anexa la Ordinul nr. 1.681/2005)

Nr. crt.

Indicativ

Titlu

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit

1

2

3

4

1.

SR EN ISO 6185-1:2002

Bărci gonflabile. Partea 1: Bărci cu puterea maximă a motorului de 4,5 kW

 

2.

SR EN ISO 6185-2:2002

Bărci gonflabile. Partea 2: Bărci cu puterea maximă a motorului de la 4,5 kW până la 15 kW inclusiv

 

3.

SR EN ISO 6185-3:2014

Bărci gonflabile. Partea 3: Bărci cu puterea maximă a motorului egală sau mai mare de 15 kW

31.08.2016

4.

SR EN ISO 6185-4:2011

Bărci gonflabile. Partea 4: Bărci cu lungimea corpului cuprinsă între 8 m şi 24 m şi puterea nominală a motorului mai mare sau egală cu 15 kW

 

5.

SR EN ISO 7840:2013

Nave mici. Furtunuri flexibile, rezistente la foc, pentru combustibil

Dată depăşită (24.07.2014)

6.

SR EN ISO 8099:2003

Nave mici. Instalaţii de reţinere a reziduurilor de la instalaţiile sanitare (toalete)

 

7.

SR EN ISO 8469:2013

Nave mici. Furtunuri flexibile care nu rezistă la foc, utilizate pentru combustibil

Dată depăşită (24.07.2014)

8.

SR EN ISO 8665:2006

Nave mici. Motoare cu ardere internă cu piston pentru propulsie navală. Măsurarea şi declararea puterii

Dată depăşită (31.12.2006)

9.

SR EN ISO 8666:2003

Nave mici. Caracteristici principale

 

10.

SR EN ISO 8847:2004

Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme cu troţă şi rolă

Dată depăşită (30.11.2004)

11.

SR EN ISO 8847:2004/AC:2006

Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme cu troţă şi rolă

 

12.

SR EN ISO 8849:2004

Nave mici. Pompe de santină acţionate electric

Dată depăşită (30.04.2004)

13.

SR EN ISO 9093-1:2003

Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 1: Construcţie metalică

 

14.

SR EN ISO 9093-2:2003

Nave mici. Robinete pentru corpul navei şi fitinguri de trecere. Partea 2: Construcţie nemetalică

 

15.

SR EN ISO 9094-1:2003

Nave mici. Protecţie împotriva incendiului. Partea 1: Nave cu lungimea corpului mai mică sau egală cu 15 m

 

16.

SR EN ISO 9094-2:2003

Nave mici. Protecţie împotriva incendiului. Partea 2: Nave cu lungimea corpului mai mare de 15 m

 

17.

SR EN ISO 9097:2003

Nave mici. Ventilatoare electrice

 

18.

SR EN ISO 9097:2003/A1:2003

Nave mici. Ventilatoare electrice. Amendamentul 1

Dată depăşită (31.03.2001)

19.

SR EN ISO 10087:2006

Nave mici. Identificarea navelor. Sistem de codificare

Dată depăşită (30.09.2006)

20.

SR EN ISO 10088:2014

Nave mici. Sisteme de alimentare cu combustibil, instalate permanent

Dată depăşită (28.08.2014)

21.

SR EN ISO 10133:2013

Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent continuu de foarte joasă tensiune

Dată depăşită (30.06.2013)

22.

SR EN ISO 10239:2008

Nave mici. Instalaţie de alimentare cu gaz petrolier lichefiat (GPL)

Dată depăşită (31.08.2008)

23.

SR EN ISO 10240:2005

Nave mici. Manualul armatorului

Dată depăşită (30.04.2005)

24.

SR EN ISO 10592:2003

Nave mici. Instalaţii hidraulice de guvernare

 

25.

SR EN ISO 10592:2003/A1:2003

Nave mici. Instalaţii hidraulice de guvernare. Amendamentul 1

Dată depăşită (31.03.2001)

26.

SR EN ISO 11105:2002

Nave mici. Ventilaţia compartimentelor în care se află motoare pe benzină şi/sau tancuri de benzină

 

27.

SR EN ISO 11192:2006

Nave mici. Simboluri grafice

 

28.

SR EN ISO 11547:2002

Nave mici. Dispozitiv de protecţie împotriva pornirii când motorul este cuplat în viteză

 

29.

SR EN ISO 11547:2002/A1:2003

Nave mici. Dispozitiv de protecţie împotriva pornirii când motorul este cuplat în viteză. Amendamentul 1

Dată depăşită (31.03.2001)

30.

SR EN ISO 11591:2012

Nave mici cu motor. Câmp de vizibilitate la nivelul timonei

Dată depăşită (31.03.2012)

31.

SR EN ISO 11592:2002

Nave mici cu lungimea corpului mai mică de 8 m. Determinarea puterii nominale maxime de propulsie

 

32.

SR EN ISO 11812:2002

Nave mici. Cocpituri etanşe şi cocpituri cu drenare rapidă

 

33.

SR EN ISO 12215-1:2003

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 1: Materiale: Răşini termorigide, materiale ranforsate cu fibre de sticlă, stratificate de referinţă

 

34.

SR EN ISO 12215-2:2003

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 2: Materiale: Materiale pentru miezuri, în structuri tip sandwich, materiale pentru inserţii

 

35.

SR EN ISO 12215-3:2003

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 3: Materiale: Oţeluri, aliaje de aluminiu, lemn, alte materiale

 

36.

SR EN ISO 12215-4:2003

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 4: Atelier de construcţie şi fabricaţie

 

37.

SR EN ISO 12215-5:2008

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului

 

38.

SR EN ISO 12215-5:2008/A1:2015

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 5: Presiunea de calcul pentru monolit, calculul solicitărilor, determinarea eşantionajului. Amendamentul 1

28.02.2015

39.

SR EN ISO 12215-6:2008

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 6: Dispunerea şi detalii ale structurii

 

40.

SR EN ISO 12215-8:2009

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cârme

 

41.

SR EN ISO 12215-8:2009/AC:2010

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 8: Cârme

 

42.

SR EN ISO 12215-9:2012

Nave mici. Construcţia corpului şi eşantionaj. Partea 9: Anexele ambarcaţiunilor cu pânze

 

43.

SR EN ISO 12216:2003

Nave mici. Ferestre, hublouri, capace, iluminatoare fixe şi uşi. Cerinţe referitoare la rezistenţă şi etanşeitate

 

44.

SR EN ISO 12217-1:2013

Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 1: Ambarcaţiuni fără vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m

6.07.2015

45.

SR EN ISO 12217-2:2013

Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 2: Ambarcaţiuni cu vele cu lungimea corpului mai mare sau egală cu 6 m

6.07.2015

46.

SR EN ISO 12217-3:2013

Nave mici. Evaluarea stabilităţii şi flotabilităţii şi încadrarea în categorii. Partea 3: Ambarcaţiuni cu lungimea corpului mai mică de 6 m

6.07.2015

47.

SR EN ISO 13297:2013

Nave mici. Instalaţii electrice. Instalaţii de curent alternativ

Dată depăşită (31.05.2013)

48.

SR EN ISO 13590:2004

Nave mici. Schi jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor

 

49.

SR EN ISO 13590:2004/AC:2005

Nave mici. Schi jeturi. Cerinţe referitoare la construcţie şi la montarea instalaţiilor

 

50.

SR EN ISO 13929:2002

Nave mici. Instalaţii de guvernare. Sisteme de transmisie cu angrenaje

 

51.

SR EN ISO 14509-1:2009

Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement cu motor. Partea 1: Proceduri de măsurare pentru încercarea la trecere

Dată depăşită (30.04.2009)

52.

SR EN ISO 14509-2:2007

Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement motorizate. Partea 2: Determinarea zgomotului cu ajutorul ambarcaţiunilor de referinţă

 

53.

SR EN ISO 14509-3:2010

Nave mici. Zgomotul aerian emis de ambarcaţiunile de agrement cu motor. Partea 3: Evaluarea zgomotului cu ajutorul procedurilor de calcul şi măsurare

 

54.

SR EN ISO 14895:2003

Nave mici. Maşini de gătit alimentate cu combustibil lichid, utilizate pentru bucătăria navelor

 

55.

SR EN ISO 14945:2004

Nave mici. Placa constructorului

 

56.

SR EN ISO 14945:2004/AC:2006

Nave mici. Placa constructorului

 

57.

SR EN ISO 14946:2002

Nave mici. Capacitatea maximă de încărcare

 

58.

SR EN ISO 14946:2002/AC:2006

Nave mici. Capacitatea maximă de încărcare

 

59.

SR EN ISO 15083:2003

Nave mici. Sisteme de pompare pentru santină

 

60.

SR EN ISO 15084:2003

Nave mici. Ancorare, legare şi remorcare. Puncte întărite

 

61.

SR EN 150 15085:2003

Nave mici. Prevenirea căderii persoanelor în afara bordului şi salvarea acestora

 

62.

SR EN ISO 15085:2003/A1:2009

Nave mici. Prevenirea căderii persoanelor în afara bordului şi salvarea acestora. Amendamentul 1

Dată depăşită (30.11.2009)

63.

SR EN ISO 15584:2002

Nave mici. Motoare cu benzină, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice

 

64.

SR EN 15609:2012

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Sisteme de propulsie GPL pentru bărci, iahturi şi alte ambarcaţiuni

Dată depăşită (30.11.2012)

65.

SR EN ISO 15652:2005

Nave mici. Sisteme de guvernare cu comandă la distanţă pentru ambarcaţiuni mici cu propulsie cu jet

 

66.

SR EN ISO 16147:2003

Nave mici. Motoare diesel, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice fixate pe motor

 

67.

SR EN ISO 16147:2003/A1:2013

Nave mici. Motoare diesel, fixe la bord. Componentele instalaţiei de alimentare şi ale instalaţiilor electrice fixate pe motor. Amendamentul 1

Dată depăşită (31.08.2013)

68.

SR EN ISO 16180:2013

Nave mici. Lumini de navigaţie. Instalare, poziţionare şi vizibilitate

 

69.

SR EN ISO 21487:2013

Nave mici. Tancuri cu combustibil tip benzină şi combustibil diesel, fixate permanent

Dată depăşită (31.05.2013)

70.

SR EN ISO 25197:2013

Nave mici. Sisteme de control electrice/electronice pentru controlul direcţiei, ambreiajului şi acceleraţiei

 

71.

SR EN 28846:2002

Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător

 

72.

SR EN 28846:2002/A1:2003

Nave mici. Dispozitive electrice. Protecţia împotriva aprinderii gazelor inflamabile din mediul înconjurător. Amendamentul 1

Dată depăşită (31.03.2001)

73.

SR EN 28848:1998

Nave de agrement. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă

 

74.

SR EN 28848:1998/A1:2003

Nave de agrement. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă. Amendamentul 1

Dată depăşită (31.03.2001)

75.

SR EN 29775:2001

Nave mici. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 KW şi 40 kW

 

76.

SR EN 29775:2001/A1:2003

Nave mici. Instalaţii de guvernare cu comandă la distanţă cu un singur motor în afara bordului, cu puterea cuprinsă între 15 kW şi 40 kW. Amendamentul 1

Dată depăşită (31.03.2001)

77.

SR EN 60092-507:2003

Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 507: Nave de agrement

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 307 din data de 6 mai 2015