HOTĂRÂRE nr. 37 din 29 aprilie 2015 privind vacantarea unui loc de deputat
Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului deputat Vasile Mocanu, începând cu data de 20 aprilie 2015, şi că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de această demisie în şedinţa publică din data de 29 aprilie 2015,
în temeiul art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 210 şi art. 211 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Camera Deputaţilor constată încetarea calităţii de deputat a domnului Vasile Mocanu, începând cu data de 20 aprilie 2015, şi declară vacant locul respectiv de deputat în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, Colegiul uninominal nr. 4.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 29 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 295 din data de 29 aprilie 2015