HOTĂRÂRE nr. 561 din 2 iulie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 972 din 2 noiembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: PROGRAMUL de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi finanţarea acestuia
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005)

ETAPA

Termen de finalizare

Acţiuni necesare

Costuri

(lei)

Surse de finanţare

Responsabili

I. Elaborarea Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor

Decembrie 2005

I.a) Iniţierea studiilor pentru amenajarea bazinului hidrografic Siret, grav afectat de inundaţiile din anul 2005

2.820.000

  

Martie 2006

I.b) Iniţierea studiilor pentru amenajarea altor 7 bazine hidrografice prioritare din punctul de vedere al riscului la inundaţii

7.500.000

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

Septembrie 2009

I.c) Elaborarea studiilor pentru amenajarea celor 8 bazine hidrografice prioritare din punctul de vedere al riscului la inundaţii

17.460.000

  

Decembrie 2013

I.d) Finalizarea/Elaborarea studiilor celor 11 bazine hidrografice

167.148.627

Programul operaţional sectorial de mediu (POS Mediu) - axa prioritară 5, Fondul pentru mediu, bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

Decembrie 2014

I.e) Finalizarea elaborării Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor - Continuarea elaborării studiilor pentru bazinele hidrografice

34.193.819

Programul operaţional sectorial de mediu (POS Mediu) - axa prioritară 5, Fondul pentru mediu, bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

ETAPA

II. Implementarea Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor, ca parte integrantă a Planului de management al porţiunii de pe teritoriul României a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea

2011-2021

II.a) 2011-2015 Implementarea componentei pe termen mediu

II.b) 2015-2021 Implementarea componentei pe termen lung

Costurile vor fi evaluate prin studiile prevăzute la pct. I.

Bugetele locale; bugetul Administraţiei Naţionale "Apele Române"; bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice; bugetul Fondului pentru mediu; Programul operaţional sectorial de mediu (POS Mediu) - axa prioritară 5; bugetele proprii ale utilizatorilor de apă; alte surse

Administraţia Naţională "Apele Române"; autorităţile administraţiei publice locale; utilizatorii de apă

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 523 din data de 14 iulie 2014